Jusić: Roditelji na djecu nisu prenosili romski jezik plašeći se pogroma, a danas predrasuda

411

Nedžad Jusić, aktivista organizacije Euro Rom iz Tuzle je rekao da su Romi u BiH, kao i svugdje u Evropi, pred velikim izazovima za očuvanju vlastitog jezika. Kako je istakao za TV K7, romski jezik sve manje govori Roma u BiH, ali se on u nekim romskim zajednicama očuvao.

„Nažalost, veći broj Roma ne govori romski jezik, posebno u Tuzli, ali se romski jezik ipak očuvao u BiH. U okolnim zajednicama, Živinicama, Kiseljaku, Poljicama pa i Lukavcu, ima veliki broj naših sunarodnika koji se sporazumijevaju na romskom“, rekao je Jusić.

Naglasio je da je razlog tome i tragična historija Roma gdje roditelji znanje romskog nisu prenosili na djecu zbog straha od progona i genocida, a kasnije predrasuda.

„Ko zna istoriju zna o čemu govorim. Međutim, i danas zbog brojnih predrasuda, nekada i diskriminacije, Romi žele da se asimiliraju i tu strada i jezik“, navodi Jusić.

Nedžad Jusić je istakao da je njegova organizacija, a i on kao vijećnik, bila uključena u proces uvođenja romskog jezika u osnovne škole u okviru Programa nacionalne kulture u Tuzlanskom kantonu, ali da taj proces još nije završen.

Angažavali smo romanologe koji su napravili program koji je kantonalna Radna grupa odobrila i poslala Pedagoškom zavodu. Tražene su dopune koje je napravila Hedina Tahirović Sijerčić, poznata romaloginja, ali nakon što je to dostavljeno, iz nepoznatih razloga Pedagoški zavod je to zakočio i nikada nije poslao Ministarstvu obrazovanja“, rekao je Jusić.

Naglasio je da svaki narod mora da čuva svoj jezik.

„Ako umre jezik umre i narod“, rekao je Jusić i podcrtao obavezu nevladinog sektora da ukazuje u kontinuitetu na ove probleme i mimo 5. novembra, kojeg je UNESKO proglasio kao Dan romskog jezika.