Jusić u Bijeljini: Najviše ćemo raditi na poboljšanju obrazovanja Roma

Predstavnik romske zajednice u Savjetu nacionalnih manjina Parlamentarne skupštine BiH Nedžad Jusić istakao je zahvalnost Savjeta Gradskoj upravi Grada Bijeljina na naporima koje čini za dobrobit nacionalnih manjina, a posebno Roma

815

Gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović razgovarao je sa predstavnicima Savjeta nacionalnih manjina Parlamentarne skupštine BiH.

Ovo je redovna posjeta članova Savjeta Bijeljini i zahvalni smo gradonačelniku i Gradskoj upravi na organizaciji ovog sastanka i srdačnom prijemu. Razgovarali smo o trenutnom stanju u Bijeljini i o planovima Gradske uprave za poboljšanje položaja nacionalnih manjina u budućnosti. Raduje nas dobra volja gradonačelnika Petrovića za nastavak saradnje sa Savjetom u rješavanju problema manjinskih zajednica – istakao je predstavnik ukrajinske zajednice i predsjedavajući Savjeta nacionalnih manjina Parlamentarne skupštine BiH Andrija Svatok.

Sastanku su prisustvovali predstavnici svih 17 nacionalnih manjina, koje imaju predstavnike u Savjetu Parlamentarne skupštine BiH.

Najveće nacionalne manjine u Bijeljini su Romi i Slovaci i Gradska uprava dobro sarađuje sa njihovim predstavnicima. Grad Bijeljina ima posebnu budžetsku poziciju za rješavanje problema pripadnika nacionalnih manjina i, zajedno sa međunarodnim partnerima, izdvaja značajna sredstva za stambeno zbrinjavanje Roma. Takođe, jedna smo od rijetkih lokalnih zajednica koja ima kancelariju za rad sa nacionalnim manjinama. Nastavićemo da radimo na poboljšanju statusa pripadnika manjinskih naroda i da gradimo ravnopravnost i poštovanje svih zajednica, pojedinaca i njihovih ljudskih prava – naglasio je gradonačelnik Petrović.

Predstavnik romske zajednice u Savjetu nacionalnih manjina Parlamentarne skupštine BiH Nedžad Jusić istakao je zahvalnost Savjeta Gradskoj upravi Grada Bijeljina na naporima koje čini za dobrobit nacionalnih manjina, a posebno Roma.

Ovdje sam i kao kontakt osoba Savjeta Evrope za relizaciju programa „Rom-akted 2“, koji će se provoditi i u Gradu Bijeljina. Ovaj program će obezbijediti jačanje kapaciteta romske zajednice i veću saradnju sa Gradskom upravom. Siguran sam da ćemo u provođenju programa imati dobru saradnju i podršku Gradske uprave u zadovoljavanju potreba Roma, koje će biti identifikovane usaglašavanjem stavova Grada i romske zajednice. Na osnovu saznanja koja sam stekao direktnim uvidom u stanje bijeljinske romske zajednice, očekujem da ćemo najviše raditi na poboljšanju obrazovanja Roma – dodao je Jusić.

Predstavnik italijanske zajednice u Savjetu nacionalnih manjina Parlamentarne skupštine BiH Tihomir Кnežiček predstavio je dosadašnje rezultate projekta „Slušaj manjinske jezike“, čije provođenje finansiraju Savjet Evrope i Evropska unija:

Cilj projekta je realizacija 18 radio emisija na jezicima nacionalnih manjina, a do sada je realizovano 11. Takođe, održali smo i mali festival filmova na jezicima nacionalnih manjina, na kome je prikazano 8 filmova. Projekat partnerski realizuju dva udruženja nacionalnih manjina, Udruženje Italijana „Rino Zandonai“ iz Tuzle i Udruženje Poljaka.

Savjet nacionalnih manjina BiH na 74. sjednici, koja je održana u Bijeljini, primio je k znanju odgovor na inicijativu Savjeta nacionalnih manjina BiH od 27. jula 2021. godine. S tim u vezi, odlučeno je da se nastavi s aktivnostima i od Zakonodavno –pravnog sektora Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine zatraži iznalaženje pravnih modaliteta s ciljem stvaranja fiskalnih pretpostavki za otvaranje budžetske linije za podršku nacionalnim manjinama u BiH, posebno u vanrednim situacijama. Savjet nacionalnih manjina primio je k znanju i pozdravio pozitivan odgovor Grada Dervente na preporuku Savjeta nacionalnih manjina BiH za otvaranje budžetske linije za podršku savezima i udruženjima nacionalnih manjina u Gradu Derventi. Članovi Savjeta nacionalnih manjina BiH odlučili su da gradonačelniku Dervente upute zahvalnicu za podršku inicijativi Savjeta nacionalnih manjina BiH.

(Portal Udar)