Kakaknj: Romkinja prvi put na čelu Savjeta mjesne zajednice

1956
Zemina Vehabović

U julu 2017. godine održani su 37. izbori za članove Savjeta i predsjednika Mjesnih zajednica. Izbori su održani u 37 kakanjskih mjesnih zajednica. Nakon što su birački odbori prebrojali glasove, utvrđeno je ko su kandidati koji su dobili najveći broj. Jedna od njih je Zemina Vehabović, predsjednica  udruženja Centar za majke „Nada“ Kakanj i dugogodišnja aktivistkinja za prava Romkinja u Kaknju i cijeloj BiH.

Kada je osnovano Udruženje Centar za majke „Nada“Kakanj i koji su glavni ciljevi udruženja?

-Udruženje Centar za majke „Nada“Kakanj osnovano je 2010.godine i od samog osnivanja do danas aktivno radimo na okupljanju i povezivanju žena, sa posebnim akcentom na Romkinje u cilju zajedničkog djelovanja na rješavanju životnih problema na području Općine Kakanj. Radimo na osnaživanju Romkinja kroz razne edukacije i vrste pomoći. Također, radimo na edukaciji romske djece i pružamo im priliku da kroz igru i zabavu, stiču nova znanja i da se sklone sa ulice. Osim toga, provodimo aktivnosti lobiranja i zalaganja kod lokalne uprave, kantonalnih, federalnih i državnih organa i institucija u cilju ostvarivanja prava Romkinja i Roma.

Šta mislite koji je razlog što ste ovaj put dobili znatno veći broj glasova na izborima članova Savjeta mjesnih zajednica i postali predsjednica Savjeta?

-Prvi put sam se prijavila na izbore za članova Savjeta mjesne zajednice 2013. godine. Tada sam se prijavila na prijedlog članica Ženske romske mreže „Uspjeh“, jer smo u tom periodu imali radionice na temu političke participacije. Tako da sam se odlučila da se kandidujem i bila sam izabrana za članicu savjeta mjesne zajednice. Iako je broj glasova bio tek toliki da uđem u savjet. Na izborima ove godine situacija je bila puno drugačija. Puno veći broj Roma i Romkinja iz mjesne zajednice Varda su izašli na izbore i glasali za mene. Mislim da je to zahvaljujući mom radu u proteklom periodu i da je to bila moja nagrada da dobijem njihove glasove.

Da li ste radili informativnu kampanju prije izbora da bi obavijestili članove vaše zajednice o važnosti izbora? 

-Moram reći da nisam imala neke posebne aktivnosti, niti sam nešto posebno obećavala da ću raditi, osim da ću se potruditi da naše probleme istaknem u prvi plan. Zahvaljujući mom narodu ja sam ostvarila uspjeh da uđem u Savjet i da čak postanem predsjednica Mjesne zajednice Varda.

Šta vama lično znači ovo što se izabrani za predsjednicu savjeta mjesne zajednice?
Meni je ovo veliki uspjeh. Da budem prva Romkinja koja je izabrana u Savjet mjesne zajednice i uz to da budem predsjednica. Prvo nisam mogla da vjerujem da sam dobila toliko glasova i moram reći da sam jako ponosna na svoj uspjeh. Zato ću se potruditi da opravdam povjerenje koje sam dobila od svog naroda.

Koje aktivnosti planirate da realizirate u narednom periodu?

-Prvo ću se zalagati da uredimo rasvjetu u naselju Varda. Zapravo, to je stari dio Varde koji se nalazi u centru grada, a nema ulične rasvjete. Romska djeca idu u školu u zimskom periodu, vraćaju se kući po mraku, što je stvarno veliki problem. Drugu aktivnost koju planiram jeste da uredim romsko groblje, da uradimo podzid i da se postavi ograda.

Koliko su aktivnosti vašeg udruženja prepoznate u zajednici i da li surađujete sa drugim udruženjima u Kaknju?

-Surađujemo sa romskim udruženjem „Romalen“ Kakanj. Radimo zajednički projekat zdravstvenog osiguranja Roma u Kaknju. Također, radimo projekt „Dan zdravlja“ sa udruženjem žena Romkinja „Bolja budućnost“ iz Tuzle. Radimo preventivne preglede za Romkinje koje nisu zdravstveno osigurane. Članovi zajednice podržavaju naš rad. U okviru tri mjeseca realiziramo aktivnosti besplatnih mamografskih i ginekoloških pregleda. S tim da smo pregledali samo 20 žena. To jeste mali broj, ali je početak. Nekome se može spasiti život, ako se na vrijeme otkrije neka bolest.

Koji je glavni razlog zašto Romkinje nemaju zdravstveno osiguranje u Kaknju?

-Mislim da je prvi razlog zato što se ne javljaju na vrijeme na evidenciju Biroa za zapošljavanje. Ili u drugim slučajevima, nisu pohađali školu tako da nikad nisu ostvarili pravo na zdravstvenu zaštitu po osnovu redovnog školovanja. Mislim da veliku krivicu snose roditelji.

Za kraj da li nam možete reći koji su vaši planovi i planovi vašeg udruženja u budućnosti?

-U skorijoj budućnosti želimo raditi na tome da što veći broj Roma i Romkinja uključimo u obrazovni sistem. Da se što više djece upiše u školu. Zatim da nastavimo raditi sa Romkinjama, njihovom osnaživanju i jačanju u svakom smislu.

(portal-udar.net)