Kako Goražde brine o Romima: Krov nad glavom i djeca u školskim klupama

Stambeno zbrinjavanje dijela romske populacije na ovakav način u gradu na Drini je novina i značajan iskorak, koji posebno sretnim čini 35 članova četiri porodice koje će predstojeću zimu dočekati u puno boljim uvjetima

2445
Alisa Kratovac (Foto: UDar arhiva)

Ekstremno siromaštvo, nezaposlenost, neriješena stambena pitanja, nizak nivo obrazovanja, samo su neki od razloga zbog kojih Romi u BiH spadaju među najugroženiju populaciju. Dodaju li se tome predrasude i diskriminacija koja je prisutna spram ove populacije, to njen život čini još težim.

U BiH ima određenih pomaka u smislu osiguranja uživanja prava Roma i njihove integracije u društvo, a jedan od primjera zabilježili smo nedavno u Goraždu gdje su četiri višečlane romske porodice dobile  ključeve novoizgrađenih kuća u naselju Podhranjen. Tri kuće izgrađene su kroz Program stambenog zbrinjavanja Roma državnog ministarstva za ljudska prava i izbjeglice koje je za ovaj projekat izdvojilo 200.000 KM, dok je sa 37.000 KM učestvovao Grad Goražde.

DOČEK ZIME U BOLJIM USLOVIMA

Stambeno zbrinjavanje dijela romske populacije na ovakav način u gradu na Drini je novina i značajan iskorak, koji posebno sretnim čini 35 članova četiri porodice koje će predstojeću zimu dočekati u puno boljim uvjetima.

Svjedočili smo radosti osmočlane porodice Alise Kratovac koja će život u kontejneru zamjeniti domom dostojnim čovjeka.

Jedva smo čekali dan kada ćemo dobiti ključeve svog novog doma i presretni smo. Nema više kupanja napolju. Samo kad se sjetim, moja Almedina je svako jutro prala zube napolju, nekada i s plačom jer je hladno. Znala je govoriti – mama nemoj me kupati dva dana, ali to je sada sve prošlost. Sretni smo kao osmočlana porodica, mi kao roditelji, četiri dječaka i dvije djevojčice. Ovo smo priželjkivali oduvijek i poslije napornog i teškog života, sad ulazimo u bolji život koji planiramo mjenjati iz korijena. Normalno da se ovo treba i čuvati i održavati, posijati neke ruže i vrt ovdje, djeci ljuljačke da to stvarno bude ugledno – priča Alisa čija je kćerka Almedina prva Romkinja koja se školuje u Goraždu.

U međuvremenu je i sina Almedina upisala u prvi razred.

Gledaću svoj život baš iz korijena da promijenim i život svoje djece, jer ne gledam tako da moja djeca sutra ne mogu u nečemu da uspiju. Moja Almedina je ponos, drugi je razred i svaki dan trči kući sa peticama, a ako dobije manju ocjenu to dijete ne jede dva dana dok ne popravi. I moj Almedin je krenuo u prvi razred i on se super uklopio, a dogodine ću upisati još jednog sina. Škola nas je prelijepo prihvatila, ima dobrih ljudi i treba da se ovo dobro i lijepo iskoristi. Malo ćemo raditi na tome da nam se ako Bog da zaposle ljudi, ja kao majka šestero djece neću moći sad, ali ne kažem da neću moći raditi – dodaje Alisa dok nam ponosno otvara vrata svog novog doma.

U novu kuću uselila je i porodica Behare Seferović, majke 12-oro djece. Ne krijući radost zbog novog doma, naglašava da se romskim porodicama treba osigurati i egzistencija.

Behara sa zvanicnicima grada i kanton

-Hvala dobrim ljudima za kuću da imamo gdje spavati, kupati se. Ali, živimo od dječijeg doplatka, muž mi ne vidi, dijete sam dala u školu, idem prosim, ne mogu struju da platim, 145 KM imam na petero djece. Da nam bar povećaju dječiji doplatak, da nam daju primanja za treće, četvrto, peto dijete. Predala sam ali su me odbijali za svako riješenje, sad ne znam šta će sud odlučiti. Ne možemo živjeti od have, ne živi niko od lišća, po kontejnerima idem i skupljam djeci i gardarobu i hranu, mog sina Džonsona zna čaršija – priča Seferović.

NEOPHODNA PODRŠKA

Službenik Misije OSCE-a za pitanja Roma Dervo Sejdić istakao je zadovoljstvo zbog činjenice da je jedan broj romskih porodica uselio u nove domove izrazivši nadu da će tu priliku dobiti i preostale romske porodice.

Sada treba povesti računa o njihovom socijalnom uključivanju, da Grad Goražde pomogne njihovom zaposlenju. Mogućnosti su i korištenje određenih grantova koje daje država preko federalnog Zavoda za zapošljavanje i koristim priliku da pozovem poslodavce da apliciraju, koriste te grantove i zapošljavaju Rome, imat će sigurno dobre i kvalitetne radnike, a Rome pozivam da obrazuju svoju djecu – kazao je Sejdić.

Gradonačelnik Muhamed Ramović, kazao je da podrška integraciji Roma u Goraždu neće izostati ni u narednom periodu, kazavši da su i ranije smo pomagali, a u objekat u kojem su prethodno stanovali, uložili su 30.000 KM ali je ta zgrada je nažalost devastirana.

To se više ne smije dešavati i to su nam čvrsto obećali . Želimo da ove porodice budu uistinu dio društva još više. Kroz javne radove neke od njih smo angažovali, troje djece ide u školu, sve da učinimo sa svoje strane i njih uključimo u društvene tokove i mislim da će to biti pozitivan ishod oni su dio nas i tako treba da se i ponašamo – kazao je Ramović.

Prema podacima Centra za socijalni rad BPK, na području grada Goražda boravi devet porodica romske nacionalnosti sa 25 maloljetne djece, koje su smještene u naselju Podhranjen. Socijalna radnica Sanela Kurtić naglašava da su nadležne institucije I ranije nastojale obezbjediti bar privremeni smještaj za romske porodice.

Uposlenici naše ustanove u saradnji sa drugim akterima u zajednici, uključujući i nevladin sektor, zajedno učestvuju u procesu stvaranja boljeg života i integraciju romskih porodica. Izdržavaju se od primanja po osnovu socijalne zaštite ali i prikupljanjem otpadog materijala. Proces njihove integracije odvija se i kroz identifikaciju i procjenu potreba svih članova, regulisanje zdravstvene i socijalne zaštite, savjetodavni rad sa djecom i roditeljima s ciljem njihovog uključivanja u sistem obrazovanja i naravno radno sposobne članove porodica nastojimo motivisati za posao – pojašnjava Kurtić. Ona je naglasila da je i u tom smislu postignut napredak.

Po našim saznanjima, četiri radno sposobna lica prijavljena su na evidenciju Službe za zapošljavanje i aktivno traže posao. Određeni broj lica dobio je zaposlenje u okviru javnih radova posredstvom Gradske uprave. Takođe, mi kao ustanova koristeći sve raspoložive resurse nastojimo animirati I privredne subjekte da zaposle Rome i iskoriste priliku putem Programa sufinansiranja zapošljavanja Roma federalnog Zavoda za zapošljavanje, što je veoma bitan segment u procesu integracije. Takođe u saradnji sa predstavnicima MUP-a BPK Goražde uključeni smo u tim za suzbijanje prosjačenja – precizirala je Kurtić.

OBRAZOVANJE NA PRVOM MJESTU

U Osnovnoj školi “Husein ef. Đozo” ponosni su na činjenicu da svo troje djece romske zajednice u Goraždu uspješno pohađaju ovu školu.

U školskoj 2018/2019.  godini u našu školu upisala se djevojčica Almedina Seferović što je bio prvi put da se u školu upisuje Romkinja. Ona je prethodno uspješno pohađala i 157 sati obaveznog predškolskog programa i u potpunosti bila spremna za školu u svim sferama i socijalno, emocionalno, fizički i intelektualno. Danas je drugi razred, odlična je učenica. Redovno dolazi u školu, a od ove školske godine pridružio joj se i brat Almedin koji je takođe završio obavezni predškolski program. Takođe u ovoj školskoj godini u našu školu upisao se i Kristijan Seferović, iako sa svojih 11 godina, pohađa prvi razred. Uspješno se adaptirao na školu s tim što nama Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju i pravilnici dozvoljavaju da učenik može polagati dva razreda u toku jedne školske godine, tako da će on u septembru sljedeće godine stići svoju generaciju i redovno pohađati nastavu sa vršnjacima. Almedina I Almedin redovno pohađaju i produženi boravak u našoj školi od osam ujutro, potom odlaze na nastavu i vraćaju se u produženi boravak gdje imaju i obroke. Ovu uslugu Almedini je škola omogućila besplatno, dok boravak Almedina plaćaju dobri ljudi – ističe pedagogica OŠ “Husein ef.Đozo”, Sabina Džebo.

Ona goviri i da priča o početku obrazovanja Roma u Goraždu ne bi bila moguća bez tzv. didaktičkog trokuta koga čine roditelji, učenici i škola. Za Alisu Kratovac, Sabina kaže da je veoma odgovorna majka koja redovno šalje svoju djecu u školu, a također I Behara Seferović koja je upisala svog sina i shvatila da je za dijete bolje da boravi u školi, umjesto na ulici.

Almedina i Alisa Kratovac (Foto: Fena)

Naredne godine još jedno njeno te Alisino dijete su školski obveznici i nadamo se da će i njih upisati u školu. Osnovno obrazovanje je po zakonu besplatno, ali u praksi je veoma skupo, no za ove učenike, obezbjeđuje se školski pribor uz pomoć organizacije World Wision. Resorno kantonalno ministarstvo obezbjeđuje udžbenike. Dolazi zima, djeci su potrebne jakne, čizme, a roditelji ne rade. Zahvalni smo dobrim ljudima koji romskoj djeci koja pohađaju školu uplaćuju užinu, kupuju odjeću i obuću i školski pribor. Škola nikad ne dozvoljava da se ta djeca ističu, ili odvajaju. Oni su se odlično socijalizirali i integrirali u školsko okruženje, tako da smo zahvalni i roditeljima ostale djece naše škole, posebno odjeljenjima u kojima su romska djeca, što su doprinijeli da su ta djeca od ostalih prihvaćena i što apsolutnno nema nikakvih razlika – naglašava Džebo.

Na kraju je sitakla da se u okviru multisektorske saradnje škole, Centra za socijalni rad, ministarstva obrazovanja i gradske uprave te OSCE-a, svaka dva do tri mjeseca održavaju  sastanci na  kojima se analizira urađeno I dogovaraju naredni koraci, kako  bi se što više djece romske populacije uključilo u redovnu nastavu.

(portal-udar.net)