Kako je lako postati izdajnik

213
Zgrada Parlamentarne skupštine BiH

Kada sam prije desetak godina bio uvodničar na Javnoj tribini u Berlinu, gdje su slušaoci bili studeni pravnih nauka berlinskoog univerziteta govorio sam o ljudskim pravima u okviru čega sam se bazirao na položaj nacioonalnih manjina sa fokusom na Rome u  Bosni i Hercegovini. Naravno osnov za moj govor bila je Presuda suda za ljudska prava u prdmetu Sejdić i Finci.

Izemeđu ostalog govorio sam o etnički podijeljenoj državi, uticaju “frankeštajnovog” Deytonskog mirovnog sporazuma na akualnu političku situaciju, odnosima Bošnjaka, Hrvata i Srba te uticaju tih politika na status Ostalih u Bosni i Hercegovini. Govorio sam da su nacionalnim manjinama po analizama “stručnjaka sa zapada”, smatrani pripadnici takozvanih konstitutivnih naroda u području gdje su većinu činili jedan od tri naroda. Primjera radi u Federaciji BiH pripadnici Srba, dok su u Republici Srpskoj pripadnici Bošnjaka i Hrvata smatrani nacionalnim manjinama

Takve analize domaće političke elite iz redova konstitutivnih naroda su to obilno iskorištavali bez obzira što je usvojena Odluka o ravnopravnosti konstitutivnih naroda na teritoriji Bosne i Hercegovine.  Ovo je  naročito zloupotrebljavano kada je bilo riječi o fondovima EU za nacionalne manjine, korištenih za povratak raseljenih na prijeratna prebivališta. Ovom prilikom jedan od prisutnih studenata me upitao: ”Gospodine Sejdiću da li ste vi za etnički čiste teritorije i kako bi se vi osječali u bošnjačkom entitetu, aludirajući na to jer sam u uvodu naglasio da živim i dolazim iz Sarajeva. Moj odgovor bio je jasan i kratak “Bez obzira u kojem etnički čistom entitetu da živim osjećao bih se ko’ lav zatvoren u kavezu”.

Politike SDA, HDZ-a i SNSD-a nikada nisu bile niti su zasnovane na principima građanske ravnopravnosti, zasnovane su na fašističko rasističkim principima. Idemo redom triju opcija dobar je Bošnjak iz SDA, dobar je Hrvat iz HDZ-a i dobar je Srbin iz SNSD-a.

Politika SDA je takva da se isključivo bavi sa pravima Bošnjaka, između ostalog podsječam na prinip jedan čovjek jedan glas. Ovakvu politiku SDA zagovara na teritoriji gdje su Bošnjaci većina, dok isti princip za SDA nije prihvatljiv na teritoriji gdje su Bošnjaci manjina, tamo bi se primjenjivala Odluka o konstitutivnosti naroda.

Politika HDZ-a i legitimnog predstavljanja isključivo se zasniva na principu Bošnjaci glasaju za Bošnjake, Hrvati za Hrvate, Srbi za Srbe. Čak su sve tri opcije stavili potpis na ovakav Sporazum u Briselu. Legitiman je Hrvat samo iz reda HDZ-a.

Politika SNSD-a kao i politika većine političkih partija sa srpskim predznakom bazira se na politici “svi Srbi u jednoj državi” etnički progoni nikada nisu ni prestali, nastavljeni su samo u drugom obliku.

Svi oblici gore pomenutih politika, nekad sa manjim kozmetičkim finesama, vladaju 30 godina i za to vrijeme urađena je privatizacija javnih dobara slijevajući se u džepove tajkuna i podobnih. Osmišljeni vještački stečaji “neprofitnih preduzeća” koja su nakon privatizacije postala najprofitabilnija i najrentabinija preduzeće u koja su se ulažu sredstva državnih i međunarodnih fondova, obesmišljeni i uništeni privredni  I prirodni resursi kao i mnoga druga javna dobra da je Bosna i Hercegovina svedeena na “prosijački štap”.

I danas kad se javno progovori o takvim politikama onda si Izdajnik, otpadnik, islamofob, hrvato i srbo mrzac. Danas kad si primoran da biraš “manje zlo” onda izabreš zlo jer nema onog “manjeg zla”, opet si izdajnik. E tako je danas SDP na čelu sa Nerminom Nikšićem i Osmorka izdajnik jer želi da promijeni bilo šta što se promijeniti da kako bi zaustavio odlazak mladih i omogućio povratak onih koji su otišli, danas je SDP izdajnik zato što želi da unapređuje razvoj Bosne i Hercegovine i bilo kog pedlja naše države, danas je SDP izdajnik, jer tobož kako ćeš graditi hidrocentralu, auto put i druge infrastukturne projekte u Republici Srpskoj. isto ko da je Republika Srpska u Zanzibaru, a ne enitet u Bosni i Hercegovini.

Nisi izdajnik jedino ako svaki dan ponavljaš da je Federacija Bosne i Hercegovinine bolja od Republike Srpske, da je SDA pobjednička stranka i “bogom dana” da upravlja našim životima jer je Bakir Izetbegović jedini koji zna šta treba i kako se voli (avlija) Bosna i Hercegovina.

Za SDA je problem da Nermin Nikšić, Igor Stojanović i njima slični budu nosioci vlasti jer prvi nije Bošnjak po mjerilima SDA, dok drugi nije Srbin po mjerilima SNSD-a i oni su izdajnici jer su “prihvatili” HDZ za partnera sa kojim je 30 godina u nazad “patriotska SDA” bila partner.

Ovo mi liči na jednu izrečenu misao prije 20-tak godina – “Dok sam se borio protiv okupatora bio sam borac za slobodu, sada kad se borim protiv kriminala, korupcije i nepotizma ja sam izdajnik”.