Kako je rat zaustavio život u romskom selu Jasenje kod Teočaka

Milionske štete u selu, onemogućile su povratak Roma u Jasenje, o kome danas malo ko i razmišlja, a do prije nekoliko godina je postojala čvrsta želja da selo bar malo oživi

3209
Foto: Screenshot FTV

Podijeljeno između dva bh. entiteta, između opština Teočak i Ugljevik, nalazi se selo Jasenje, nekada bogato romsko selo. Do 1992. godine, život u Jasenju se odvijao normalno – ljudi su se školovali, radili, družili, da bi danas broj stanovnika od nekadašnjih više od 400, spao na manje od 20 ljudi.

– Mjesna zajednica Jasenje je bila jedna od rijetkih u bivšoj Jugoslaviji koja je imala skoro pa potpunu romsku etničku većinu. Ljudi su bili vrijedni poljoprivrednici, neki su radili na termoelektrani. U selu je djelovala područna osnovna škola i nastava se izvodila na romskom jeziku. Jasenje je imalo svoju zgradu mjesne zajednice, dom kulture, čitaonicu, prodavnicu, a danas je sve to pretvoreno u ruševine – objasnio je Boško Nikolić, saradnik nekadašnjeg Udruženja Roma „Irisava“ Jasenje.

Boško Nikolić (Foto: privatna arhiva)

Udruženje Roma iz Jasenja osnovao je Muradif Beganović koji se snažno zalagao za povratak potpuno devastirane imovine Roma u ovom selu. Kada je poginuo u saobraćajnoj nesreći 2010. godine, Udruženje „Irisava“ je prestalo sa aktivnostima i samim tim i sa radom.

Na samom početku rata, kada se linija razdvajanja i direktan sukob između VRS i ARBiH odvijao upravo u Jasenju, većina Roma je izbjegla na vrijeme i uglavnom otišla u Njemačku. Oni koji su ostali, priključili su se zaraćenim vojskama.

– Veći dio Roma iz Jasenja se priključio Vojsci Republike Srpske, a dio Roma koji je živio bliže Teočaku se borio na strani Armije BiH. Njihov status poslije rata je bio neriješen, sva imovina im je devastirana, opljačkana i zapaljena. Romima koji su ostali u Teočaku, izgrađene su tzv. šarene kuće, dok su Romi koji su bili na strani VRS izbjegli u Bijeljinu i naselili napuštenu romsku imovinu u tom gradu. Kada su se bijeljinski Romi počeli vraćati iz Njemačke nakon rata, Romi iz Jasenja su ponovo ostali bez krova nad glavom. Godinama kasnije, uz strane donacije i Dekadu Roma, njihov stambeni status je u određenoj mjeri regulisan – rekao je Nikolić.

Milionske štete u selu, onemogućile su povratak Roma u Jasenje, o kome danas malo ko i razmišlja, a do prije nekoliko godina je postojala čvrsta želja da selo bar malo oživi. Kako smo saznali od našeg sagovornika, u selu su aktivna klizišta, jer se nakon privatizacije rudnika uglja u Mezgraji potkopava zemljište i time urušava tlo, te tako ugrožava cijelo selo.

U devastiranom selu, ni Udruženje Roma „Irisava“ nije uspjelo mnogo uraditi. Uspostavljena su partnerstva sa romskim zajednicama i organizacijama, održavane su edukacije, izvođene su akcije čišćenja i uređivanja sela, a jedna od osnovnih stavki – deminiranje sela, takođe je izvršena zahvaljujući UNPROFOR-u. Međutim, bez konkretne pomoći, Jasenje će i dalje biti „selo duhova“ u kome je život stao, a jedino što je ostalo su sjećanja da se nekada dobro živjelo.

(portal-udar.net)