Kako Korona mijenja zanatstvo

Strategija nove zanatske egzistencije je vjerovatno jednim dijelom na internet prodaji.

995

U posljednjih nekoliko mjeseci često čujemo od zanatlija nezadovoljstvo i zabrinutost za njihov posao i egzistenciju. Pandemija korona virusa je stvorila katastrofalnu situaciju u BH. privredi. Zatvaranje radnji i pogona na nekoliko mjeseci u prvom talasu epidemije, a zatim nedolazak turista i dijaspore dokusurili su mnoge zanatlije, a pogotovo one koji se bave suvenirskom zanatskom izradom. Možda je ovo i neka vrsta prekretnice za malu trgovinu. Nažalost, bilo kakvo finansijsko oslanjanje na državu, enitete, kantone i opštine je kratkog daha, ako uopšte i dobiju tu pomoć. Mnoga obećanja još nisu ispunjena, mnogi obećani doprinosi još nisu uplaćeni. Trgovci i zanatlije će morati da se hvataju za svaku slamku spasa, ali i da se oslone na sopstevnu snalažljivost i modernizaciju posla, a prije svega onog dijela vezanog za prodaju. Zanatlije neće moći da zaobiđu internet prodaju (eCommerce) koja će očigledno biti sastavni dio zanatske ponude.

Internet prodaja, strategija opstanka

Potražnja je velika, BH. dijaspora je rasprostranjena po cijelom svijetu. Želja da se ima neki suvenir iz rodnog kraja postoji, a navika dijaspore da mnogo toga kupuje putem interneta je rutina i dio svakodnevnog života. Nije samo dijaspora veliki kupac zanatskih prozvoda. Kupci iz regije su itekako zainteresovani za naše zanatske proizvode, kao i mi za njihove. Neke od njih vezuju porodične veze, neke nostalgija za bivšom državom, a neke čisto želja da se ima neki proizvod iz neke susjedne države u koju je relativno lako i brzo moguće doći.

Naravno, internet prodaja je jako složen sistem. Mlade zanatlije već polako počinju da svoje proizvode prodaju putem interneta, prije svega putem Facebooka ili Instagrama. Neke organizacije kao što je recimo Udruženje žena DUGA iz Banja Luke je otišlo još dalje i ima odličnu internet stranicu na kojoj se može pročitati informacija o svakom proizvodu, a takođe i taj proizvod naručiti. //dugasuveniri.com/

Starije zanatlije većim dijelom niti imaju mogućnost, niti znanje da pokrenu ovakvu vrstu prodaje. Neko ih mora obučiti za to ili da iznajme usluge onih koji to znaju. Kantoni ili entiteti bi možda trebali da naprave obuku za zanatlije. Da ih obuče da se koriste uslugama internet prodaje proizvoda. Dobar primjer nam daje Amra Torlaković iz Sarajeva, koja je munjevitom brzinom shvatila da mora da promjeni poslovnu strategiju.

Potrebna je podrška

„U ovoj situaciji sa pandemijom sam jednostavno promijenila poslovnu strategiju i način prodaje i preusmjerila je u potpunosti na online platforme, domaćeg kupca i materijale dostupne na domaćem tržištu. Nastojim se prilagoditi situaciji i smanjenoj kupovnoj moći i našem kupcu izaći u susret i raznim olakšicama, pri tome mislim na sniženu cijenu proizvoda i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Nadam se da ćemo zajedno i solidarni jedni sa drugima proći i kroz ovo iskustvo sa korona virusom“ – kazala je Amra Torlaković za Svijet zanata.

Strategija nove zanatske egzistencije je vjerovatno jednim dijelom na internet prodaji. Ona će opstati i biti dodatni dio zarade i kada se situacija sa covid epidemijom jednog dana završi. Mnoge stvari, a pogotovo one koje se vezuju za prodaju robe preko granice su još nejasne, složene i komplikovane. Država bi trebala da u sklopu pomoći zanatlijama obezbjedi neku vrstu kurseva gdje će dobiti prva znanja o internet prodaji, da im marketinig i informatički stručnjaci objasne pocedure i  funkcionisanje internet prodaje. Mnogi od njih možda neće moći sami da je naprave i vode taj proces, ali će bar znati šta i od koga tačno da traže.

Preuzeto sa: //svijetzanata.com/2020/08/27/nove-poslovne-strategije-za-zanatlije/?fbclid=IwAR0V9ANXkoL30PJwKedThCHK2Bbmcg3nbc6UYw9418N2namxnVUWWiYLf8g