Kako osigurati rodnu ravnopravnost kroz proces EU integracija

Prvi, od pet problema navedenih u dokumentu, jeste neadekvatna harmonizacija državnog zakonodavstva s međunarodnim standardima za zaštitu prava žena, isključuje žene iz garnatiranih standarda i mjera zaštite protiv nasilja u porodici, seksualnog zlostavljanja i nasilja

1505
Foto: Udar

Dokument pod nazivom ”Kako osigurati rodnu ravnopravnost kroz proces EU integracija“, predstavljen je danas u Sarajevu uz podršku Delegacije EU u Bosni i Hercegovini.

U dokumentu je analizirano stanje i date su preporuke za eliminaciju diskriminacije i osiguranje ravnopravnog učešća žena u svim procesima EU integracija.

Udruženje ”Prava za sve“ se bavi zaštitom i zagovaranjem ljudskih prava u cilju stvaranja pravednog i demokratskog društva zasnovanog na principima ljudskih prava.

Direktorica udruženja ”Prava za sve“, Dijana Šehić naglasila je da bez ravnopravnog učešća svih građana i građanki u procesima evropskih integracija nemoguće je izgraditi demokratsko društvo, smatraju.

Prvi, od pet problema navedenih u dokumentu, jeste neadekvatna harmonizacija državnog zakonodavstva s međunarodnim standardima za zaštitu prava žena, isključuje žene iz garnatiranih standarda i mjera zaštite protiv nasilja u porodici, seksualnog zlostavljanja i nasilja.

Također, navedeni su i problemi nedostatka harmonizacije zakonodavstva na državnom nivou i implementacije postojećeg zakonodavstva, što onemogućava ženama da traže i imaju pristup zagarantiranim pravima.

Kao treći problem, naveden je nedostatak konstruktivnog dijaloga udruženja žena i vlasti, kombiniran s neefikasnim državnim mehanizmima za rodnu ravnopravnost. Sve to utiču na diskriminacijske politike i prakse koje dovode do manjka političkih odluka koje se odnose na ukidanje diskriminacije.

U dokumentu se navodi i nedostatak prikupljenih podataka koji bi služili za promjenu politike o ravnopravnosti spolova, kao i smanjen prostor za rad udruženja žena u BiH koji direktno utiče na nivo realizacije prava žena, dok postojeći mehanizmi za zaštitu, nisu dovoljni da zastupaju ravnopravnost žena u praksi.

Na kraju konferencije je zaključeno da postoji zakonodavni okvir koji garantuje ravnopravnost spolova od 2009. usvojenim Zakonom o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini članom 1. uređuje se, promovira i štiti ravnopravnost spolova, garantiraju jednake mogućnosti i ravnopravan tretman svih osoba bez obzira na spol, u javnoj i u privatnoj sferi društva, te uređuje zaštita od diskriminacije na osnovu spola. Ali, da sprovođenje ovog Zakona u velikoj mjeri zaostaje i nije praćen adekvatnom primjenom istog.

Konferenciju su organizirale članice Udruženja ”Prava za sve” koje su u suradnji sa udruženjima Inicijativa i civilna akcija (ICVA), Fondacija Cure, Udružene žene, Centar ženskih prava, Fondacija lokalne demokratije, Udruženje građana Budućnost Modriča i Udruženje Zemlja djece u BiH.

(portal-udar.net)