Kako ostvariti pravo na socijalnu i zdravstvenu zaštitu djeteta

1064
Foto: Udruženje "Budi mi prijatelj"

Udruženje građana Omladinska romska inicijativa „Budi mi prijatelj” Visoko od samog formiranja radi na poboljšanju  zdravstvenog osiguranja i socijalnih prava Roma i Romkinja na području ove općine.

Tako je kroz nedavno raliziran projekat, ova organizacija u sistem zdravstvenog osiguranja uključila 31 osobu, od čega 9 učenika osnovne škole, koji su naknadno upisani u sistem obrazovanja.

Uloženi su mnogi napori u cilju odvajanja zdravstvene zaštite djece od statusa njihovih roditelja, rekli su u Udruženju, ali opet sa starosnim ograničenjem djeteta i to od 15 godina.

Iz Udruženja građana Omladinska romska inicijativa “Budi mi prijatelj” apeluju da uporedo s problemima koji nastaju pri upisivanju djeta u matičnu knjigu rođenih, obrazovanje rosmke djece je od velikog značaja za cjelokupan život djeteta kako za zdravstveno osigiranje i socijalna prava tako i za život samog djetata i porodice.

I dalje je prisutan problem i kod trudnica koje često nakon poroda ne mogu s bebom napustiti bolnicu ako nisu zdravstveno osigurane, ili ako račun za porod i postporođajni tretman nije plaćen. Posljedica toga je da su žene (posebno Romkinje) prinuđene na različite zloupotrebe kao što je odlazak na porod sa zdravstvenom knjižicom druge žene kao dokaz da se radi o zdravstvenom osiguraniku. Ovo za sobom povlači probleme kod upisa djece u matične knjige i dobivanje osnvne dokumetacije. Apleujemo i na ulogu roditelja kroz zdravstveni sistem i njihovu odgovornost kada se javljaju u javne ustanove, jer želimo skrenuti pažnju roditeljima da je od velike važnosti njihovo javljanje na biroe za zapošljavanje kako za njihovo zdravstvo tako i za njihovu djecu koja su njihovi osiguranici – rekli sui z Udruženja.

Kroz projekat „Zaštiti  dijete, ostvari pravo na socijalnu i zdravstvenu zaštitu” koji je finansijski podržao World Vision Bosne i Hercegovine, Udruženje “Budi mi prijatelj” je od sredine jula, do kraja avgusta organizovalo 4 radionice na  kojima su prisustvovali roditelji sa djecom uzrasta do 18 godina gdje su ih upravo informisali o važnosti obrazovanja i pravima vezanim za zdravstveno osiguranje.

Zakon o zdravstvenom osiguranju, član 19. propisuje koje se osobe smatraju osiguranicima. Što se tiče djece, osiguranici su djeca koja su navršila 15 godina, odnosno stariji maloljetnici do 18 godina života, a nisu završili osnovno školovanje, ili se po završetku osnovnog školovanja nisu zaposlili, ako su se prijavili zavodu za zapošljavanje i djeca od rođenja, kao i djeca za vrijeme redovnog školovanja u osnovnim i srednjim školama, odnosno studiranja na višim i visokim školama te univerzitetima, koja su državljani BiH s prebivalištem na teritoriji FBiH, a nisu zdravstveno osigurani kao članovi porodice osiguranika, ali najduže do navršene 26. godine života.

(portal-udar.net)