„Kali Sara“ pokreće kampanju za jačanje prevencije i imunizacije protiv Kovida u romskim zajednicama

406

U Sarajevu je završena dvodnevna konsultativna radionica „Iskustva u provedbi plana za vakcinaciju protiv COVID-19 u Federaciji BiH sa fokusom na romsku zajednicu“ koju je organizovalo Udruženje „Kali Sara – Romski informativni centar“. Obzirom na značajne disparitete u  stopama provakcinisanosti opšte populacije i populacije u romskim zajednicama, radionica je imala za cilj da analizira protekli period i trenutno stanje, identifikuje konkretne barijere i potrebe te ponudi preporuke čijom provedbom će se postići viša stopa imunizacije romske populacije protiv Covid-19.

Na radionici je predstavljeno istraživanje urađeno na uzorku od 300 građana romske nacionalnosti u šest kantona koje je pokazalo da je manje od pet posto ispitanika vakcinisano. No, posebno zabrinjavajuće je da je 80 posto reklo da se ni po koju cijenu ne želi vakcinisati. 12 posto je onih koji su ostavili mogućnost da bi se uz dodatne informacije o prevenciji i vakcinaciji mogli imunizirati.

20 učesnika, većinom doktorica i doktora medicine, kako kliničara tako i kreatora sistemskih odluka u FBiH, je zaključilo da je potrebno omogućiti bolju pristupačnost romskoj populaciji zdravstvenim ustanovama te izvršiti ciljane preventivne akcije, što se već u kantonima radilo sa vojnicima, invalidima i specifičnim vrstama privrednika, gdje bi se u pojedinim mjesnim zajednicama gdje žive Romi vršila vakcinacija kao i razni vidovi edukacije od strane ljekara što bi izvodila „Kali Sara“.

Radionica je održana 30. i 31. avgusta u okviru projekta „Podizanje svijesti o značaju vakcinacije protiv Covid-19 sa posebnim fokusom na romske zajednice“ koji se implementira u šest sredina Federacije BiH i koji finansijski podržava USAID i UNICEF BiH.