Kampanja informisanja građana o trgovini ljudima

Prema evidenciji centara za socijalni rad s područja TK, od 2015. do 2019. godine evidentirano je ukupno 257 djece koja stalno ili povremeno prosjače, samostalno ili u pratnji roditelja/staratelja

371
Foto: FENA/World Vision

Uprava policije MUP-a Tuzlanskog kantona, Udruženje Zemlja djece u BiH i World Vision BiH povodom 18. oktobra, Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima, provode kampanju informisanja građana o tom fenomenu i apeliraju na stavnovništvo da policiji prijave saznanja u vezi s trgovinom ljudima.

– Bosna i Hercegovina je država porijekla, tranzita i odredišta za trgovinu ljudima u svrhu prisilnog prosjačenja, činjenja krivičnih djela, seksualne eksploatacije, radne eksploatacije, služenja u domaćinstvu, dječije pornografije i prisilnih brakova. Trgovci ljudima eksploatiraju domaće i strane žrtve u BiH, te eksploatiraju žrtve iz BiH u drugim državama – navodi se.

Kako se ističe u saopćenju World Visiona, prema evidenciji centara za socijalni rad s područja TK, od 2015. do 2019. godine evidentirano je ukupno 257 djece koja stalno ili povremeno prosjače, samostalno ili u pratnji roditelja/staratelja.