Klinika za ljudska prava za studente mostarskih pravnih fakulteta

Pravna klinika za ljudska prava pruža studentima neophodne praktične pravne vještine u oblasti ljudskih prava

1383
Zgrada Pravnog fakulteta Univerziteta Džemal Bijedić

U okviru projekta Vijeća Evrope “Inicijativa za pravnu sigurnost i efikasno pravosuđe u Bosni i Hercegovini” uspostavljena je saradnja s Pravnim fakultetom Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru i Pravnim fakultetom Sveučilišta u Mostaru s kojima će u toku ljetnog semestra akademske 2018./2019. godine biti organizirana Klinika za ljudska prava.

Pravna klinika za ljudska prava pruža studentima neophodne praktične pravne vještine u oblasti ljudskih prava, a to uključuje pripreme za intervjuisanje i savjetovanje žrtava kršenja ljudskih prava, pripreme za zastupanje žrtava gdje je to prikladno, izrada nacrta pravnih akata, istraživanje i analiziranje činjenica, razvijanje vještina pregovaranja i podsticanje timskog rada sa drugim studentima i praktičarima za ljudska prava.

Kao izvannastavna aktivnost, Klinika će nadograđivati teoretsko znanje koje su studenti stekli tokom nastave, saopćeno je iz Unije studenata Univerziteta “Džemal Bijedić”.

Klinika ima za cilj zaštitu ljudskih prava žrtava i pružanje pomoći i savjeta prije podnošenja pritužbi nacionalnim institucijama, Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine i Evropskom sudu za ljudska prava.

Vijeće Evrope podržat će aktivnosti Klinike tokom ljetnog semestra u akademskoj godini 2018/2019, počevši od 1. marta do 30. juna 2019. godine, a one se, inače, izvode u ukupnom trajanju od 28 časova, uključujući i simulirano suđenje.

Klinika je otvorena za 30 studenata (po 15 studenata sa dva mostarska pravna fakulteta), a prednost imaju studenti treće i četvrte godine studija.

(FENA)