Konferencija IRU: ŽELIMO DA OBRAZOVANE I PERSPEKTIVNE ROME VIDIMO U UN, EVROPSKOM PARLAMENTU I VLASTIMA RAZNIH DRŽAVA

890

U Rumuniji je održana dvodnevna konferencija Internacionalne romske unije (IRU) na kojoj je prisustvovalo 50 izaslanika iz 30 zemalja. Riječ je o najvećem međunarodnom događaju koji okuplja Rome širom svijeta.

Učesnici su raspravljali o ključnim problemima romske populacije u Evropi i svijetu i poslali zajedničku poruku da je potrebno snažnije uključivanje romskih predstavnika u međunarodne institucije, ali i strukture pojedinačnih država.

Za predsjednika IRU ​je izabran ​Dorin Cioba iz Rumunije, a potpredsjednika Mehmed Mujić iz Bosne i Hercegovine.

Mehmed Mujić je na kongresu u Rumuniji, koji je završen 24. septembra, rekao da je ključno za napredak romske populacije u svijetu zajednički rad.

”Danas IRU ima svoja tijela i institucije. Želimo da još aktivnije učestvujemo u donošenju odluka koje se tiču Roma u svim zemljama gdje živimo. Smatramo da Romi najbolje znaju šta je potrebno Romima. Naše aktivno sudjelovanje u predlaganju i donošenju odluka o Romima i za Rome u svjetskim organizacijama garantuje još pravedniji svijet i pravedniju pomoć romskom narodu u državama u kojima živi. Danas imamo sve više školovanih, perspektivnih Roma koje želimo da vidimo u UN, EU, Evropskom parlamentu, u kabinetima predsjednika pojedinih država. Želimo da imamo kancelariju u Briselu i drugim centrima moći i da aktivno učestvujemo u kreiranju svjetske politike prema Romima, ali i da utičemo na opšti trend uključivanja Roma u stvarni ekonomski, politički, obrazovni, socijalni život svih zemalja u kojima Romi žive“, rekao je Mujić.

Mehmed Mujić
Mehmed Mujić

Predsjednik IRU Dorin ​​Cioba je rekao da je današnja situacija, barem kada su kadrovski potencijali Roma u pitanju, neuporedivo bolja nego prije 30 ili 40 godina.

„Romi sada u svim zemljama imaju obrazovane i sposobne ljude. Saradnja Roma iz svih država može dati velike rezultate“, rekao je Cioba.

Dorin Cioba
Dorin Cioba

U tom kontekstu Mehmed Mujić je istakao velike ciljeve.

„Želimo i naše ambasadore u svim državama. Imamo dobre romske projekte, ali treba da postane zakonska obaveza u svakoj zemlji uključivanje kvalifikovanih, školovanih Roma u sve sfere zivota i rada, posebno u školstvu, zdravstvu, socijalnoj zaštiti, sudstvu, politici, vojsci, policiji,…”, rekao je potpredsjednik IRU.

Internacionalna romska unija je najstarija romska organizacija u svijetu, koja je na prvom kongresu 1971. godine definisala nekoliko ključnih pojmova bitnih za romski narod: IME, ZASTAVA, HIMNA.