Konkurs za dodjelu stipendija romskim učenicima iz Zeničko-dobojskog kantona

930
Foto: Roma education fond

Udruženje Roma “Euro Rom” u okviru projekta Povećanje pristupa i učešća romskih učenika u srednjem obrazovanju i prelazak na tržište rada, objavilo je konkurs za dodjelu stipendija učenicima koji su redovno upisani u treći, ili četvrti razred srednje škole u školskoj/akademskoj 2019/2020. godini na području Zeničko-dobojskog kantona.

Stipendija se finasiraju i tehnički podržavaju iz Evrposke unije i Romskog edukativnog fonda (REF) na period od 9 mjeseci u školskoj 2019/2020. godini. Program obezbjeđuje stipendije u  iznosi 60 KM mjesečno, mentorstvo, tutorstvo kao i treninzi sa potencijalnim poslodavcima.

Uslovi za prijavljivanje kandidata na konkurs:

1. da je državljanin/ka Bosne i Hercegovine i da živi na području Zeničko-dobojskog kantona;

  1. da je pripadnik/ca romske nacionalne manjine;
  2. da nije korisnik/ca druge stipendiju od druge organizacije/institucije ili stipendija koje se dodjeljuju od strane organizacija koje su direktni ili indirektni korisnici budžeta općine i/ili Zeničko-dobojskog kantona i/ili Bosne i Hercegovine, kao ni od od drugih organizacija/institucija/ustanova/firmi;
  3. da je školske 2019/20 godine upisan kao redovan učenik/ca u treći ili četvrti razred srednje škole (gimnazije, stručne ili mješovite) u trogodišnjem ili četvorogodišnjem trajanju, čiji je osnivač Zeničko-dobojski kanton odnosno Općina u svojstvu suosnivača;
  4. da je prethodni razred završio/la općim uspjehom.

Izbor kandidata vršit će se komisijski, bodovanjem prema Pravilniku o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za dodjeljivanje stipendije korisnicima romske nacionalne manjine o čemu će kandidati biti  obaviješteni.Rok za prijavljivanje na Konkurs je do 20.09.2019. godine.

Konkursnu dokumentaciju je potrebno dostaviti lično ili poslati poštom na adresu Udruženje Roma “Euro Rom” Ul. Bosne Srebrene bb (SKPC Mejdan, Tribina A) 75 000 Tuzla. Pečat pošte na koverti u kojoj se šalje dokumentacija može biti najkasnije 20.09.2019. godine.

Pitanja zaposlenih u školama, učenika i roditelja/staratelja u vezi sa dokumentacijom i procedurom konkurisanja, kao i drugim pitanjima u vezi izbora kandidata i dodjelom stipendija, mogu se postaviti elektronskim putem na adresu eurorom_bh@yahoo.com, ili pozivom na broj telefona 035 228 884 svakog radnog dana od 10 do 14 sati, ili lično u uredu Udruženja, Ul. Bosne Srebrene bb (SKPC Mejdan, Tribina A) Tuzla.

Tekst konkursa kao i potrebnu dokumentaciju možete pronačina stranici Udruženja Roma “EuroRom” //www.facebook.com/groups/296164533788305/?ref=group_header.

(portal-udar.net)