Konkurs za izbor mentora i mentorica romskim srednjoškolcima sa područja Zeničko-dobojskog kantona

1397
Trening za buduće mentore i mentorice (Foto: Euro Rom arhiva)

U okviru Projekta “Povećanje pristupa i učešća romskih učenika u srednjem obrazovanju i prelazak na tržište rada”, otvorene je konkurs za angažman mentora i mentorica za rad sa učenicima/cama romske nacionalne manjine koji su redovno upisani u treći ili četvrti razred u srednjim školama na području Zeničko-dobojskog kantona u školskoj 2019/20 godini.

Mentorstvo je pružanje dodatne podrške stipendistima u cilju redovnog pohađanja nastave, poboljšanja uspjeha, uključivanja u dodatnu i dopunsku nastavu; u pripremama za nastavak školovanja u višim stepenima obrazovanja; u postavljanju viših ciljeva postajući njihovi “drugi roditelji” u školi; razvijanja vještina u oblasti učenja, planiranja rada i učenja.

Uslovi za angažovanje i potrebna dokumentacija :

Završena VSS –Pedagoški smjer (ovjerena kopija diploma);
Student / Završna godina studija–Pedagoški smjer (uvjerenje sa fakulteta);
Da je nezaposleno lice (uvjerenje sa biroa);
CV i motivaciono pismo.

Konkurs ostaje otvoren do odabira mentora/ca za sve učenike koji budu uključeni u program, a prijave se mogu slati odmah.

Nakon prijema konkursne dokumentacije obavit ce se razgovor najdalje u roku od 7 dana, a konačna odluka će se donijeti u narednih 7 dana po obavljenom razgovoru.

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti elektronskim putem na adresu eurorom_bh@yahoo.com ili pozivom na broj telefona 035 228 884 svakog radnog dana od 10.00 do 14.00 sati, ili lično u uredu Udruženja, Ul. Bosne Srebrene bb (SKPC Mejdan, Tribina A) Tuzla.

Projekat se realizuje u okviru regionalnog projekta „Povećane mogućnosti obrazovanja za romske učenike i mlade Romkinje i Rome na području Zapadnog Balkana i Turske“ koji finansiraju i tehnički podržavaju Evropska unija i Romski obrazovni fond (REF), a implementira Udruženje Roma “Euro Rom” od 01.10.2018.- 30.06.2021. godine.

(portal-udar.net)