Kragujevac: Zapošljavanje Roma i Romkinja važno državno i lokalno pitanje

600

Zapošljavanje Roma i Romkinja i drugih marginalizovanih grupa, informisanje poslodavaca da se uključe u aktivnosti koje će država Srbija i grad Kragujevac intenzivno sprovoditi u narednim mjesecima, bile su teme jučerašnjeg sastanka u Skupštini grada.

Na sastanku su prisustvovali državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Stevan Gligorin i doktorica Gordana Damnjanović, članica Gradskog vijeća za zdravstvenu i socijalnu zaštitu.

Pitanje učešća Roma u javnom političkom životu u Srbiji, njihove ravnopravnosti i poštovanja ljudskih prava u kontekstu „Srbija 2025”, veoma je važno pitanje na kome mora da se radi kroz veću edukaciju mladih Roma, kako bi prvo završili srednju i visoke škole, a potom i da se više uradi na podsticanju zapošljavanju Roma.

„Na otvaranju prvog predstavništva Evropskog romskog instituta za umjetnost i kulturu, gdje je i sjedište Fonda za obrazovanje Roma, predsjednik Aleksandar Vučić je rekao da su Romi potencijal Srbije. Država će zbog toga mladim talentima pružiti šansu i zaposliti 100 Roma u javnoj administraciji, a preko programa ’Barvalipe’ na Nacionalnoj akademiji za javnu upravu pripremiti još 100 mladih visoko obrazovanih za posao“, podsjetio je Gligorin na riječi predsjednika Srbije.

Imajući u vidu da Romi čine između 9 i 12 odsto radno sposobnog stanovništva, zapošljavanje Roma je značajno za državu jer će time rasti i BDP, zbog čega je predsjednik i pokrenuo inicijativu za njihovo ubrzano školovanje, dokvalifikacije i prekvalifikacija ujedno i razgovore sa predstavnicima privatnih, javnih i državnih kompanija o potrebama i mogućnostima za zapošljavanje Roma, kazao je Gligorin.

Izražavajući zadovoljstvo zbog inicijative predsjednika za rješavanje pitanje zapošljivosti Roma i drugih marginalizovanih grupa, među kojima su i žene žrtve porodičnog nasilja i mladi koji izlaze iz hraniteljskih porodica, Damnjanović je kazala da grad Kragujevac po ovim pitanjima ima dobru saradnju sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, civilnim sektorom a nedavno je sklopljen Sporazum za Fondom za obrazovanje Roma, što će doprinijeti da se ova inicijativa uspješno i sprovede.

S obzirom na to da je neophodno senzibilisati poslodavce za zapošljavanje Roma i Romkinja, ona je najavila sastanak sa predstavnicima privatnih kompanija za 28. decembar, na kojem će ih informisati o problemu zapošljivanja Roma i upoznati sa mogućnostima i aktivnostima države i grada Kragujevca po pitanju edukacije i zapošljavanja Roma.