KRISTINA LJEVAK: Pandemija nam je pokazala koliko je sistem zaštite ljudskih prava krhak

1292
Kristina Ljevak

Kristina Ljevak je novinarka i aktivistkinja za ljudska prava. Urednica je u Izdavačkoj kući Buybook i glasnogovornica Internacionalnog festivala književnosti Bookstan. Posvećena je afirmaciji nezavisne kulture i umjetnosti u Udruženju Zvono, saradnica je brojnih organizacija čiji rad je fokusiran na ljudska prava, borbu protiv diskriminacije i njegovanje kulture sjećanja. Feministica je i LGBTI aktivistica. U ovom podcastu, govorila je uticaju pandemije na sistem zaštite ljudskih prava, te o tome kako je pandemija pokazala potpunu devastaciju ljudskih prava, fokusirajući se na kategorije koje su bile najviše pogođene tokom protekle godine. Snažan fokus, Kristina je usmjerila na neophodnost komunikacije i povezivanja među ljudima.

(Portal Udar)