Kroz proces vršnjačkog mentorstva jača njihova lična i društvena odgovornost

Fondacija je, između ostalog, posvećena i na razvoju vršnjačkog  mentorstva, a prema riječima Salihagić prepoznati su brojni benefiti mentorstva ove vrste

745
Merjem Salihagić

Vršnjacko mentorstvo prepoznato je kao važan aspekt u cjelokupnom radu sa mladima, ali i u suzbijanju vršnjačkog nasilja, kazala je na današnjoj konferenciji u Sarajevu Merjem Salihagić, savjetnica za rad sa učenicima i studentima u Fondaciji Izvor nade.

Fondacija je, između ostalog, posvećena i na razvoju vršnjačkog  mentorstva, a prema riječima Salihagić prepoznati su brojni benefiti mentorstva ove vrste.
Upravo je i današnji panel “Vršnjačko mentorstvo u službi prevencije vršnjačkog nasilja” važan i sa aspekta podizanja svijesti o vršnjačkom nasilju.

Svjesni smo sve većeg prisustva nasilja među djecom i mladima, a osvještavanje da ono može biti prevenirano razlog je poticanje vršnjackog mentorstva – objašnjava Salihaguć, dodajući da je cilj mentorstva motiviranje da budu prijateljska podrška jedni drugima.

U suštini nismo motivirani na mentorstvo samo zbog prevencije nasilja, već i zbog drugih benefita. Prolazeći kroz programe njihovog mentorisanja do mentorisanja koje oni primaju bivaju osnaženi. Njihove vještine se razvijaju, bivaju odlučnija, emocionalno rezistentnij- objašnjava Salihagić.

Kako je navela, putem mentorstva mladi znaju bolje prepoznati svoje, ali i potrebe vršnjaka. Također, navodi da kroz iskustvo mentorstva stiču vještine u rješavanju konflikata.

Kroz proces mentorstva jača njihova i lična i društvena odgovornost – rekla je.

Fondacija Izvor nade, koja je i organizator današnjeg panela, svake godine stipendira od 100 do 150 učenika i studenata, a svi oni su na neki način uključeni u procese mentorstva.

(Portal Udar)