KS: Nema vrtića za djecu sa poteškoćama u razvoju

1447
Ilustracija (Foto: pixabay.com)

Oko stotinu djece sa poteškoćama u razvaju u Kantonu Sarajevo, ove godine još uvijek nije krenulo u vrtiće, zbog nedostatka prostora i kapaciteta koji su prilagođeni za djecu ovog uzrasta.

Zavod za specijalno obrazovanje i odgoj djece “Mjedenica” je jedina institucija koja ima adekvatne uslove za predškolsku djecu sa poteškoćama u razvoju, sa kapacitetom za samo 20 predškolske djece, a ove godine na adresu navedene institucije pristiglo je 71 zahtjev za upis.

Mi smo se u junu suočili sa situacijom da imamo 71 zahtjev za upis, što prevazilazi kapacitete „Mjedenice“ i prelaznog rješenja u Osnovnoj školi ‘Vladislav Skarić’. U junu smo sve te zahtjeve dostavili u Ministarstvo obrazovanja Kantona Sarajevo, i Ministarstvo obrazovanja je radilo na rješavanju problema– rekao je Semir Hadžić, direktor Zavoda za specijalno obrazovanje i odgoj djece “Mjedenica”.

U Kantonu Sarajevo trenutno ne postoje adekvatni uslovi, ni prostor, ni osoblje, koje bi bilo u stanju prihvatiti toliki broj djece, a da su, s druge strane, zadovoljeni svi standardi koje rad sa djecom sa poteškoćama u razvoju zahtijeva.

Ne znamo šta je rješenje. Razmišljamo da 4. septembra povedemo djecu u kabinet ministra obrazovanja u Kantonu Sarajevo. Kada dožive šta znači imati dijete sa poteškoćama u razvoju, možda napokon nađu neko rješenje – rekla je Aida Ajanović, majka djeteta sa poremećajem autističnog spektra i članica Savjeta roditelja Udruženja “Edukacija za sve” (EDUS).

Od ove školske godine će biti na snazi novi Zakon o osnovnom obrazovanju. Proces njegove izrade je trajao više od godinu, i u njemu su učestvovale brojne organizacije, stručnjaci i roditelji. Iz EDUS-a su od početka smatrali da stari zakon podstiče diskriminaciju djece sa poteškoćama u razvoju, jer postavlja specijalne škole, takozvane centre, kao primarno mjesto njihov obrazovanja, bez poticanja uključivanja u redovne škole.

(portal-udar.net)