Latifa Shikovska: Prva Romkinja u Parlamentu Sjeverne Makedonije

1244
Latifa Sikovska

Latifa Shikovska dolazi iz Opštine Šuto Orizari gdje preko 80 posto stanovništva čine Romi. Diplomirana je profesorica tjelesnog odgoja i direktorica nevladine organizacije „Umbrella“.
Godinama unazad, prije same kandidature i članstva u stranci SDSM-a, Latifa je bila aktivistkinja koja se borila za ostvarivanje osnovnih osnovnih ljudskih prava Roma u Sjevernoj Makedoniji.
Kao borkinja za zaštitu prava djeteta i odraslih, Latifa je pomogla stotinama porodica da ostvare pravo na liječenje, obrazovanje i dobiju lične dokumente.

Ne sjedim u kancelariji. Kancelarija mi služi samo kao tehnička podrška gdje pripremam sve što je potrebno za terenski rad. Sve godine svog rada sam provela na terenu sa ljudima, jer mislim da se prava slika vidi tek kada dođete u naselje i tek onda možete da odredite probleme sa kojima se Romi suočavaju. Zavisno od njihovih potreba i problema pišemo projekte. Trenutno najozbiljniji problem kada govorimo o Romima u Makedoniji predstavlja nedostatak ličnih dokumenata kod velikog broja osoba – govori Latifa.

Sada je dobila priliku da kao Romkinja u parlamentu predstavi taj problem  zakonodavnoj vlasti kako bi se pronašlo odgovarajuće rješenje.

„Za Rome je to veoma bitno. Vrijeme je da se pronađu sistemska rješenja koja imaju konkretne mjere i aktivnosti, akcione planove, strategije i specijalne programe za uključenje Roma. Prije svega je potrebno da i Romi nađu svoje mjesto u društvu, jer i oni doprinose razvoju i napretku naše države kroz razne takse i poreze. Potrebno je tretirati Rome kao i sve druge građane naše države.“

Latifa očekuje da će kroz iskustvo u radu sa Romima i poznavanje postojećih problema, uspjeti da kroz svoj mandat u parlamentu pomogne onima kojima je pomoć najpotrebnija.

(portal-udar.net)