”Lotos”: Osobe s invaliditetom su najisključenija i najsiromašnija grupa građana

586

Informativni centar za osobe sa invaliditetom „Lotos“, povodom 15. godišnjice usvajanja Konvencije o pravima osoba s invaliditetom Ujedinjenih nacija, podsjetio je da su osobe s invaliditetom i dalje najisključenija i najsiromašnija grupa građana.

Generalna Skupština Ujedinjenih nacija je 13. decembra 2016. usvojila Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom. Više od 180 država svijeta, a među njima i Bosna i Hercegovina, je ratifikovalo Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom obavezujući se osigurati puno uživanje prava i podršku uključivanju osoba s invaliditetom u zajednicu.

Međutim, kako iz “Lotosa” navode, i nakon 15 godina osobe sa invaliditetom su i dalje najisključenija i najsiromašnija grupa građana, ovisne su o podršci njihovih porodica i izolovane i isključene iz društva.

Također, osobe sa invaliditetom još uvijek žive u siromaštvu ili su na granici siromaštva, isključene su iz procesa obrazovanja, teško ili nikako se ne zapošljavaju.

Samostalan život i usluge podrške koje bi osobama sa invaliditetom omogućile jednakopravnost i život u zajednici još uvijek su samo san za koji se nastojimo boriti, kazali su.

– Naša prava i naše dostojanstvo su formalno zagarantovani, ali ih ne možemo uživati i čuvati zbog činjenice da postoje mnogi koji bi da u naše ime zagovaraju i odlučuju o svemu što je nama najvažnije i što bi trebalo da naše živote čini dostojanstvenim – navodi se u saopćenju I.C. “Lotos”.

Pitanja invaliditeta, dodaje se, postala su moderna i poželjna u većini svjetskih društava, ali osobe sa invaliditetom nisu.

– Želimo da se to promijeni i da svi koji danas odlučuju o osobama sa invaliditetom učine puno više da mi osobe sa invaliditetom i odlučujemo samostalno o našim životima i sudjelujemo ravnopravno u procesima donošenja odluka koje se tiču nas osoba sa invaliditetom. A da bi smo to postigli trebamo jedinstvo u pokretu osoba sa invaliditetom, ali i saveznike koji nas istinski razumiju i podržavaju – poručuju iz Informativnog centra za osobe sa invaliditetom „Lotos“.