Lučić s predstavnicom Vlade Slovačke za romske zajednice Andreom Bučkovom o poboljšanju položaja Roma

424

Ministar za ljudska prava i izbjeglice u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine Miloš Lučić razgovarao je danas s Andreom Bučkovom, predstavnicom Vlade Slovačke Republike za romske zajednice. Na sastanku su razmijenjena mišljenja i iskustva o načinima unapređenja i poboljšanja položaja romske populacije kako bi se u praksi primijenili najbolji primjeri.

Ministar Lučić naveo je grad Bijeljinu i općinu Kakanj kao pozitivne primjere gdje se problemi Roma uspješno rješavaju. BiH i Slovačka imaju slične probleme i potrebe kada je u pitanju položaj ove ranjive i ugrožene populacije, saglasni su učesnici sastanka.

Andrea Bučkova ovom prilikom pozvala je ministra Lučića da posjeti Slovačku i svoja iskustva prenese resornim ministrima, a i lično se uvjeri kako Slovačka tretira pitanje romske populacije.

Lučić je upoznao uvaženu gošću da je u posljednjih 10 godina iz budžeta Bosne i Hercegovine i drugih nivoa vlasti, uključujući i donatorska sredstva, izdvojeno više od 50 miliona KM. Izrađen je i Akcioni plan za društvenu inkluziju Roma i Romkinja za 2021.-2025., koji još nije usvojen, a koji predstavlja konkretan iskorak ka usklađivanju važećih politika za Rome i njihovu društvenu inkluziju.

Novina je da je prvi put Akcioni plan obuhvatio i oblast obrazovanja što do sada nije bio slučaj. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine posvećeno je i koristi sve domaće i međunarodne instrumente za unapređenje ljudskih prava svih građana, uključujući i Rome kao jednu od najosjetljivih i najranjivijih kategorija, saopćeno je iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH.