Lučić: Uspostavljanje društva ravnopravnosti spolova nema alternativu

Ministar Lučić je u svom izlaganju, pored ostalog, istaknuo da je u proteklih 25 godina od Četvrte svjetske konferencije o ženama, društveno-ekonomski i politički kontekst za provedbu Pekinške deklaracije i Platforme za akciju u Bosni i Hercegovini bio izuzetno kompleksan

599
Miloš Lučić (Foto FENA/Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH)

Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Miloš Lučić učestvovao je na sastanku Generalne skupštine Ujedinjenih nacija na visokom nivou, koji je održan povodom 25. godišnjice od održavanja Četvrte svjetske konferencije o ženama.

Na sastanku, koji je održan u virtualnom formatu, šefovi država i vlada, ministri i šefovi delegacija više od 150 zemalja – članica UN-a su se, putem snimljenih video-izjava, osvrnuli na iskustva u provođenju Pekinške Deklaracije i Platforme za akciju koje, uz UN Konvenciju za uklanjanje svih oblika diskriminacije žena – CEDAW, predstavljaju ključne međunarodne dokumente u oblasti unapređenja ravnopravnosti spolova.

Ministar Lučić je u svom izlaganju, pored ostalog, istaknuo da je u proteklih 25 godina od Četvrte svjetske konferencije o ženama, društveno-ekonomski i politički kontekst za provedbu Pekinške deklaracije i Platforme za akciju u Bosni i Hercegovini bio izuzetno kompleksan, ali da smo, istovremeno, bili svjesni da uspostavljanje društva ravnopravnosti spolova nema alternativu, i da je u toj oblasti načinjen vidljiv napredak.

Naglasio je da “društveno-ekonomska tranzicija, kao i kriza izazvana pandemijom COVID-19 nesrazmjeno više pogađaju žene, a međugeneracijska ravnopravnost i solidarnost se moraju jačati”.

Zaključio je da “borba protiv ovih problema predstavlja našu kontinuiranu obavezu, baš kao što i danas, na njenu 25. godišnjicu, Pekinška deklaracija ostaje naš izvor inspiracije i putokaz prema društvu veće ravnopravnosti” – saopćeno je iz Ministarstva za ljudska prava i izubjeglice BiH.

(portal-udar.net)