Mahmutović: Romi moraju biti uključeni u sve životne tokove u BiH

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, kako je istakao Mahmutović, nastavit će implementaciju svih domaćih i međunarodnih inicijativa za unapređenje statusa Roma u našoj zemlji i šire, posebno u segmentu obrazovanja odnosno osiguravanja prekvalifikacije, te istrajnosti i podrške da u narednom periodu veći broj romske djece pohađa visokoškolske ustanove

539
Dževad_Mahmutović

Povodom 8. aprila, Međunarodnog dana Roma, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH upućuje čestitke svim Romima u Bosni i Hercegovini i svijetu.

Zamjenik ministra za ljudska prava i izbjeglice Dževad Mahmutović u svojoj poruci navodi da se još od 1971. godine 8. april obilježava se kao Međunarodni dan Roma, u sjećanje na dan kada su se prvi put susreli predstavnici Roma iz 25 zemalja i osnovali Romsku uniju. Kao narod bez matične države, Romi su vjekovima tražili svoje mjesto pod suncem. U državama u kojima su se nastanjivali, Romi su bili žrtve progona, prisilne asimilacije i genocida. Zbog toga je ovaj dan utemeljen kao dan kada se proslavlja romska kultura i podiže svijest o problemima s kojima se Romi suočavaju.

Romi imaju svoju kulturu, jezik, historiju, himnu, zastavu i običaje. Iako su najbrojnija nacionalna manjina u Evropi pripadnici romske zajednice i dalje su diskriminirani i marginalizirani. Romi su i dalje spriječeni da ostvare temeljna prava na obrazovanje, zapošljavanje, stanovanje i zdravstvenu zaštitu – rekao je zamjenik ministra.

Okvirna konvencija za zaštitu prava nacionalnih manjina Vijeća Evrope utvrđuje da je zaštita nacionalnih manjina, njihovih prava i sloboda sastavni dio međunarodne zaštite ljudskih prava. Bosna i Hercegovina kao zemlja potpisnica ove konvencije garantuje pripadnicima nacionalnih manjina ravnopravnost pred domaćim zakonima.

U Bosni i Hercegovini je Zakonom o nacionalnim manjinama BiH priznato 17 nacionalnih manjina, a Romi su najbrojnija manjina. Prema izvještajima Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH i drugim međunarodnim i domaćim istraživanjima, položaj Roma u Bosni i Hercegovini ocijenjen je težim od položaja drugih manjinskih zajednica.

Pri Vijeću ministara Bosne i Hercegovine djeluje Odbor za Rome osnovan 2002. godine. Odbor ima nadležnost da raspravlja o svim značajnim pitanjima sadržanim u Strategiji Bosne i Hercegovine za rješavanje problema Roma, sistemski prati provođenje akcionih planova za Rome.

Bosna i Hercegovina se zalaže za društvo u kojem se prema svima postupa jednako. Pripadnici romske zajednice moraju imati jednaka prava kao i svi drugi. Međunarodni dan Roma podsjeća nas da se još intenzivnije moramo pozabaviti inkluzijom Roma u bh. društvu. Romi su dio nas i moraju biti uključeni u sve životne tokove na ispravan način – naglašava Mahmutović.

Vijeće ministara BiH je na prijedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH usvojilo niz mjera u cilju rješavanja problema Roma. U periodu od 2009. – 2020. godine Bosna i Hercegovina je kroz budžet, sufinansiranje od strane lokalnih zajednica i međunarodnih organizacija osigurala više od 50.000.000,00 KM za rješavanje problema Roma.

U julu 2019. godine u Poznanu Bosna i Hercegovine je prihvatila deklaraciju partnera Zapadnog Balkana o intergraciji Roma/kinja, te se tako obavezala da će i dalje raditi na integraciji Roma u BiH društvo.

To je svakako proces koji će trajati i Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH ostaje opredijeljeno da se bavi i rješava probleme koji se tiču romske populacije. Ovakva pitanja iziskuju sistemska rješenja, predan rad i izdašna finansijska sredstva. Problemi su brojni i odnose se na različite segmente života, od zapošljavanja, zdravstvene zaštite, stambenog zbrinjavanja, obrazovanja. Podaci kojima trenutno raspolažemo nisu prihvatljivi za 21. stoljeće i život dostojan čovjeka – govori Mahmutović.

U 2020. godini, nadležni zavodi za zapošljavanje evidentirali su 3.270 nezaposlenih Roma, a podaci ministarstva ukazuju na to da je još cca. 5.500 radno sposobnih Roma nezaposleno.

Podaci iz 50 jedinica lokalne samouprave govore kako postoji potreba da se legalizira 1.539 stambenih objekata za Rome, potom da se izgradi 885 stambenih objekata, rekonstrura 1.300, te poboljša infrastruktutra za .2480 korisnika u 28 jedinica lokalne samouprave.

Zatim, postoji problem koji se odnosi na zdravstveno osiguranje Roma. Uočavamo da ne postoje pokazatelji o broju neosiguranih osoba. Ovaj problem je karakterističan za Federaciju BiH, a kantoni su uspostavili različite sisteme dodatnog zdravstvenog osiguranja dok je ovo pitanje riješeno u Republici Srpskoj i Brčko distriktu BiH. Podaci govore da je stopa smrtnosti romske djece 24 posto u odnosu na  8 posto kod  ukupnog stanovništva – naglasio je Mahmutović.

Mahmutović ističe da se Bosna i Hercegovina i dalje mora ozbiljnije pozabaviti problemima integracije članova romske zajednice, te da se ne smije zaboraviti da je ionako loša situacija dodatno otežana panedemijom virusa COVID-19.

Romske zajednice su ionako ranjive jer su im uvjeti života neadekvatni, pa im je dodatno teže poštovati sve preventivne mjere. S tim ciljem, na samom početku pandemije, Ministarstvo je u saradnji sa domaćim i međunarodnim nevladinim organizacijama osigurala pakete pomoći sa prehrambenim i higijenskim potrepštinama – govori Mahmutović.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, kako je istakao Mahmutović, nastavit će implementaciju svih domaćih i međunarodnih inicijativa za unapređenje statusa Roma u našoj zemlji i šire, posebno u segmentu obrazovanja odnosno osiguravanja prekvalifikacije, te istrajnosti i podrške da u narednom periodu veći broj romske djece pohađa visokoškolske ustanove. Tek tada možemo govoriti o većem broju Roma zaposlenih u javnom i realnom sektoru na višim pozicijama.

Još jednom ću iskoristiti priliku da čestitam Međunarodni dan Roma u nadi da ćemo praviti značajne pomake od jednog 8. aprila do drugog – naglasio je Mahmutović.

(FENA)