Marginalizovane grupe poručuju: “Dovršite proces pomirenja – mi već jesmo”

Koalicija „KOMA“, okupila je 105 organizacija i pojedinaca koje se bore za prava marginalizovanih skupina, uključujući i romska, LGBT, ženska i druga udruženja, ali kao glavni nosioci promjena prepoznate su organizacije sa fokusom na prava osoba sa invaliditetom

1294
Usvajanje Deklaracije marginalizovanih grupa (Foto: Udar)

Na petoj konvenciji Koalicije marginalizovanih grupa u BiH – „KOMA“, danas je predstavljena, a potom i jednoglasno usvojena Deklaracija marginalizovanih grupa „Dovršite proces pomirenja – mi već jesmo“.

Cilj Deklaracije je da se uključe i angažuju svi društveni akteri, institucije zakonodavne i izvršne vlasti, parlamentarne političke partije, nevladin sektor, mediji, te religijske zajednice, na realizaciji njenih osam zaključaka kojima se traži posvećen pristup procesu potpunog pomirenja u BiH.

Deklaracija je nastala kroz projekat „Uloga marginalizovanih grupa u porcesu pomirenja u BiH“ koji provodi Fondacija za socijalno uključivanje u BiH. Ispred Fondacije, Žarko Papić je najavio konkretne aktivnosti koje slijede nakon usvajanja Dekalracije, od kojih će potpisi građana, NVO sektora i ostalih aktera biti važni.

– Za razliku od dosadašnjih pristupa pomirenju koji su završavali na apelu, mi smo usvojili Dekalraciju, a njeni socijalni nosioci su grupe koje su pomirene, u prvom planu bivši borci iz sve tri komponente. Nekada su bili u rovovima jedni protiv drugih, a danas se zajedno bore za svoja prava – istakao je Papić.

Ranka Ninković – Papić i Žarko Papić (Foto: Udar)

Koalicija „KOMA“, okupila je 105 organizacija i pojedinaca koje se bore za prava marginalizovanih skupina, uključujući i romska, LGBT, ženska i druga udruženja, ali kao glavni nosioci promjena prepoznate su organizacije sa fokusom na prava osoba sa invaliditetom. Jedno od takvih udruženje je i „Amputirci“ iz Bužima.

– Želimo da se na nivou BiH izjednače prava ratnih vojnih invalida i ratnih veterana. Marginalizovane grupe u BiH su izmirene, mi imamo saradnju, samo je neophodna bolja konekcija sa vlastima i nevladinim sektorom, kao i da teme tolerancije, suživota i prosperiteta postanu svima zajedničke – naglasio je Hasan Kovačević iz ovog udruženja.

Hasan Kovačević (Foto: Udar)

U Dekalraciji je obuhvaćeno osam zaključaka, baziranih na ravnopravnosti, zajedništvu, jednakim mogućnostima, socijalnom uključivanju marginalizovanih grupa, okretanju ka budućnosti i sličnim stavkama, uz slogan „Ništa o nama bez nas“.

– Da bi se ostvario proces pomirenja, pozivamo svijet politike, medija i javnosti, da budu kao mi, marginalizovani, ujedinjeni i pomireni na zajedničkom interesu svih, posebno nas socijalno isključenih – navedeno je u završnom odjeljku Deklaracije marginalizovanih grupa u BiH.

(portal-udar.net)