Maturanti i maturantkinje iz Kaknja razvijaju poduzetnički duh

1328
Foto: Udar

 

Općina Kakanj u okviru projekta „Razvijanje poduzetničke svijesti kod učenika završnih razreda srednjih škola sa područja općine Kakanj“, proteklog vikenda realizovala je edukativnu radionicu za učenike završnih razreda tri srednje škole na području općine Kakanj.

Učenici Gimnazije „Muhsin Rizvić”, Srednje tehničke škole „Kemal Kapetanović” i Mješovite srednje škole  imali su priliku upoznati se sa osnovama poduzetništva.

Cilj ovog Projekta je istaći važnost učenju poduzetništva kao obrazovne kompetencije, razviti poduzetničku svijest mladih srednjoškolaca, te ih potaknuti na razvijanje poduzetničkih ideja.

Sve aktivnosti projekta će se realizovati u saradnji sa cetrificiranim edukatorima za predmetnu oblast.

Tokom edukacije/obuke učenici su osposobljeni da kreiraju svoj poslovni plan, upoznali su se sa postupkom registracije djelatnosti,  te mogućnošću korištenja podsticajnih programa podrške za registrovanu djelatnost.

„Ovo je prilika da se nama mladima, maturantima probudi svijest i da počnemo razmišljati o budućem zaposlenju. Već sljedeće godine ćemo biti suočeni sa problemom pronalaska posla a ovako već možemo razmišljati o vlastitim biznisima i ovdje naučiti kako to i uraditi“, rekao je jedan od učesnika radionice.

Foto: Udar

Također, tokom realizacije projekta za učenike će biti organizovana i posjeta određenim firmama koje svoju djelatnost obavljaju na području općine Kakanj, te je moguća posjeta nekom od Sajmova privrede.

Nakon završene cjelokupne edukacije/obuke, polaznicima će biti dodijeljena uvjerenja, dok će oni koji budu zainteresovani imati zadatak da izrade poslovni plan i to iz oblasti za koju tokom edukacije/obuke iskažu interes.

Na osnovu kvaliteta ideje i poslovnog plana, Komisija će odabrati najbolje koji će biti novčano nagrađeni. Oni koji budu zainteresovani da pokrenu vlastiti biznis, nakon što se završi školska godina i prijave se na evidenciju Biroa za zapošljavanje, imat će mogućnost da apliciraju za dodjelu podsticajnih sredstava Općine Kakanj za registrovanu djealtnost – projekat „Pokreni svoj posao u Kaknju“ i „Refundacija troškova registracije djelatnosti“.

(portal-udar.net)