Mecacci: Izborni sistem i dalje diskriminatoran

542

Matteo Mecacci, direktor Ureda za demokratske institucije i ljudska prava OSCE-a (ODIHR), kazao je da OSCE pruža podršku naporima usmjerenim na postizanje izborne reforme u BiH.

„Pružamo veoma veliku podršku naporima usmjerenim ka postizanju izborne reforme u državi, a takođe smo dali detaljne savjete o tome kako predloženi amandmani na Izborni zakon BiH mogu pomoći ispunjavanju međunarodnih standarda. Stranke sa kojima smo se sastali u januaru su se obavezale na suštinske promjene kojima se ispunjavaju brojne ODIHR-ove preporuke. Veoma se nadamo da će stranke iskoristiti ovu priliku da ostvare ova poboljšanja Izbornog zakona BiH, naročito zbog toga što se čini da mnoga od njih uživaju široku podršku javnosti“, kazao je Mecacci u intervjuu za N1.

Naglasio je da je veoma svjestan nesprovođenja presuda Evropskog suda za ljudska prava koje se odnose na izborni sistem Bosne i Hercegovine koji je i dalje diskriminatoran.

„Snažna politička volja svih strana političkog spektra je od ključne važnosti za napredak u ovoj i drugim reformama izbornog zakonodavstva“, kazao je.

ODIHR-ova uloga je da pruži podršku državama u jačanju njihovih demokratskih društava.

„Sarađujemo sa Bosnom i Hercegovinom u mnogim oblastima, od izborne reforme preko zakonodavne podrške do većeg nivoa inkluzije romskih zajednica. Iako je u svim ovim oblastima ostvaren napredak, svjesni smo da još uvijek ima mnogo toga da se učini, a nadam se da su toga svjesni i naši partneri u Bosni i Hercegovini. Politički dijalog i poštovanje demokratskih vrijednosti su najbolji recepti za suočavanje sa tim izazovima“, kazao je između ostalog Mecacci.

Dodao je i da je zadatak ODIHR-a da pruži podršku državama u jačanju njihovih demokratskih institucija i poštovanja ljudskih prava.

„U tom kontekstu, vjerujem da naša tekuća podrška izbornoj reformi u Bosni i Hercegovini ima pozitivan efekat. Međutim, mi ne igramo nikakvu ulogu u domaćoj političkoj debati“, rekao je Mecacci.