Mediji stvaraju, ali i ruše stereotipe

1530

Medijsko izvještavanje u velikoj mjeri kreira stavove građana, a samim tim stvara i ruši stereotipe. Stoga je od velike važnosti insistirati na profesionalnom izvještavanju medija kada je u pitanju romska populacija i razvijati jedini romski informativni medij u BiH – UDAR. Ovo je jedan od zaključaka otvorene rasprave u Tuzli na kojoj su učestvovali predstavnci nevladinih i međunatroisnih organizacija kao i zaintesovanih za rješavanje romskih pitanja u BiH.

Samir Arnaut, službenik za ljudska prava u Misiji OSCE u Tuzli je rekao da je evidentno da mediji u svim zemljama, a pogotovo tranzacijskim kao BiH, svjesno ili nesvjesno kreiraju javno mnijenje načinima izvještavanja i selekcijom onoga što predstavljaju javnosti. „To je posebno vidljivo kod marginalizovanih grupa. Prosto je nevjerovatno koliko televizije insistiraju da Rome prikazuju u njiihovim trošnim kućama, u najvećem siromaštvu ili prosjačenju. Ali imamo veliki broj primjera drugačijeg živorta, uspjeha u radu, obrazovanju ili rješavanju problema. Tome se ne posvećuje pažnja, tako da većina ljudi stvara slika o Romima kao jadnicima ili prosjacima“, rekao je Arnaut. On je pohvalio Romski portal UDAR kao medij koji doprinosi uklanjanju stereotipa te rekao da će insitirati da UDAR postane medij koji će obavezno pratiti misija OSCE u BiH.

Dalibor Tanić, glavni urednik UDAR-a je rekao da medij koji vodi treba prije svega da profesionalno informiše, a takvo izvještavanje i odabir informacija doprinosi i borbi protiv stereotipa. „Mi nismo projekat, mi smo medij. Mi smo sa UDAR-om odgovorili šta je romski medij, i temama i odabirom saradnika“, rekao je Tanić.

Ismet Sokoljanin iz Fondacije tuzlanske zajednice je rekao da doprinos rušenju stereotipa su posebno intervjui sa mladim i uspješnim Romima. Najavio je da će on i članovi njegove fondacije share-ovati takve tesktove preko društvenih mreža čime će povećati dostupnost.

Admir Biberović, jedan od redovnih čitalaca ovog portala, je rekao da bi trebalo istražiti temu koliko je školovanih Roma bez posla te koliko i zašto su odbijeni oni koji su tražili posao. „Takođe, predlažem da se u okviru portala otvori podstranica gdje bi bila baza Roma koji su završili srednje škole ili fakultete sa opisom njihovih kvalifikacija. Oni koji se zalažu za zapošljavanje ili koji tvrde da bi zaposlili Roma, a nemaju koga, imali bi tu podatke“, rekao je Biberović.

Nedžad Jusić, poslanik u Gradskom vijeću Tuzla, je rekao da je ključna potreba uključivati mlade u što više poslova. „Mladi trebaju da zamjene nas strare u nevladinim organizacijama, da preuzmu kreativne poslove. Obrazovaniji su. Takođe, i portal UDAR je prilika da nešto napišu, da se obuče na seminarima ili uz rad“, rekao je Jusić.

Larisa Čorbić iz organizacije EuroRom, koja je zajedno sa UDAR bila organizator skupa, je rekla da oni koji su završili intenzivnu novinarsku obuke su veoma iskoristivi i za rad u NVO sektoru. Takođe, predložila je da u budućnosti UDAR počne postavljati i video-klipove sa izjavama sagovornika, što bi medij učinilo zanimljivijim.