Medijski radnici u BiH neupućeni u svoja autorska prava i njihovu zaštitu

Na radionici je navedeno da je u pripremi i Praktikum za zaštitu autorskih prava novinara i medija u BiH s ciljem informisanja i educiranja medijskih djelatnika o pravnim mogućnostima i institucionalnim kapacitetima koji im stoje na raspolaganju, ukoliko dođe do kršenja autorskih prava

756

Potpuni izostanak svijesti o autorskom pravu kao štićenom pravu svakog novinara i medijskog radnika u BiH predstavlja problem u zaštiti tih prava, istaknuto je na radionici “Zaštita autorskih prava novinara/ki i drugih medijskih djelatnika u BiH” danas u Sarajevu.

Generalna sekretarka Udruženja BH novinari Borka Rudić navela je da se novinari kad potpisuju ugovor s poslodavcima odriču na određeni vremenski period nadoknade za svoja autorska djela jer primaju platu, ali nakon pet godina imaju pravo na nadoknadu ili redefiniranje ugovora.

To je bitno da bi novinari štitili ono što su uradili zahvaljujući svom znanju i sposobnostima, a i da bi poboljšali svoj materijalni položaj – tvrdi Rudić.

Dodala je da je situacija po tom pitanju u BiH loša jer se novinari u BiH ne bune i ne pokreću sudske postupke zbog povrede autorskih prava.

Raširena je praksa zaštite autorskih prava muzičara, kompozitora, dramskih pisaca i likovnih umjetnika a na radove medijskih radnika gleda se kao na nešto stvoreno usput kao dio profesije – naglasila je Rudić.

Profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Travniku Haris Hasić pojasnio je da su autorska i srodna prava u BiH relativno dobro zakonski uređena, ali i on smatrra da problem predstavlja što nosioci tih prava ili ne znaju njihov obim ili nisu voljni da traže zaštitu putem institucija.

Dodao je da zbog tako malog interesa za tu oblast ni same institucije nisu kompetentne da izvršavaju sve što je zakonodavac očekivao od njih.

Na radionici je navedeno da je u pripremi i Praktikum za zaštitu autorskih prava novinara i medija u BiH s ciljem informisanja i educiranja medijskih djelatnika o pravnim mogućnostima i institucionalnim kapacitetima koji im stoje na raspolaganju, ukoliko dođe do kršenja autorskih prava.

(FENA)