Medina Bešić: Protiv diskriminacije, borite se obrazovanjem

1941
Medina Bešić (Foto: privatna arhiva)

Medina Bešić je studentica  druge godine Fakulteta za kriminalistike, krimologiju i sigurnosnie studije na Univerzitetu u Sarajevu. Pored toga, radi kao romska medijatorica u obrazovanju u Osnovnoj školi „Hasan Kikić“ na Gorici, koju je i sama pohađala..  u kratkom intervjuu za portal „Udar“, Medina je govorila o obrazovanju, Romkinjama, radu unutar obrazovne institucije i diskriminaciji.

Pored tog što studiraš, vrijedno i radiš. Šta još ukratko nam možeš reći o sebi?

-Završila sam srednju ekonomsku školu. Trenutno sam studentica na Univerizitetu u Sarajevu. Radim kao romska medijatorica u Osnovnoj školi „Hasan Kikić“ na Gorici, gdje trenutno živim i čiju školu sam pohađala. U sklopu rada medijatorice, radim na održavanju dopunske nastave za djecu romske nacionalnosti, spona sam između škole i lokalne zajednice, te uz pomoć organizacije Step by Step, polaznica sam seminarima koji imaju za cilj unapređenje znanja koje je potrebno za efikasnije obavljanje poslova medijatorice.

Romkinja i obrazovanje. Kako se to uklapa kod nas?

-Moram priznati da  je teško! Ljudi nas često omaložavaju, stvaraju sliku da obrazovanje nije za nas, te da nam nije mjesto unutar obrazovnih institucija. Da bi smo uspjele, naš trud mora biti za makar 20 posto  bolji od drugih, a ponekad i više da bi bile nas prihvaćene. Moja je sreća što sam veliki borc i ne predajem se lako, a svaka negativna pomisao, motiviše me da budem bolja .

Kada govorimo o predrasudama u obrazovanju, da li ste doživjeli neki oblik diskriminacije?

-Jesam, u srednoj školi od strane profesorice! Moja borba protiv toga, zasnivala se trudom da postignem što bolje rezultate, da dokažem da mogu uspješno završiti školovanje. Svojim primjerom sam dala otpor prema predrasudama u bosanskohercegovačkom društvu.

Kada si počela da se baviš pitanjima Roma?

Počela sam 2014. godine volontiranjem u Dnevnom centru. To je bio početak rada sa djecom romske populacije.

Danas radiš kao asistentica/medijatorica u školi. Zašto ste se odlučili na taj poziv i da li je li to ono čime se želiš baviti u budućnosti?

-Radom u osnovnoj školi na poziciju Roma medijatora, pomažem djeci u procesu školovanja i upravo su djeca razlog zašto radim ovaj posao. U budućnosti želim nastavit pomagati romskoj djeci, ali sebe vidim na nekoj drugoj poziciji.

Kako mladi mogu uticati na rješavanju problema Roma u BiH?

-Mislim da je jedini način da se bilo šta promijen, jeste obrazovanje. Jedino ako su obrazovani, mladi mogu dobiti posao, te svojim uspjehom dokazati da je uspjeh moguć. Na taj način mogu graditi bolji život romskog naroda.

Kada bi mogli nešto promjeniti u romskom nevladinom sektoru šta bi ste uradili?

Zgovarala bih besplatno školovanje za Rome i Romkinje na fakultetima. Zagovarala bih politiku zapošljavanja mladih u kojoj i leži budućnost zemlje, ali i naroda iz kojeg ja dolazim.

Koja je vaša poruka mladim Romima i Romkinjama?

Poruka je da obrazovanje stave na prvo mjesto! Ulaganjem u sebe, ulažemo u čitavu zajednicu. Nikada ne odustajte od svojih ciljeva, a protiv diskriminacije se botite obrazovanjem. Vijerujte u svoj uspjeh, koji je garant vašeg zalaganja!

(portal-udar.net)