Međunarodna romska unija traži hitnu humanitarnu pomoć za Rome Afganistana

Dimov je također podsjetio da se Romi moraju zaštititi kad je u pitanju COVID-19. Dječji fond Ujedinjenih nacija (UNICEF), koji koordinira distribuciju vakcina u cijelom svijetu u sklopu programa Svjetske zdravstvene organizacije COVAX, obavijestio je da se, od pada Kabula, broj vakcina dostupnih u Afganistanu smanjio za 80 posto

750
Zoran Dimov

Međunarodna romska unija (IRU) izrazila je zabrinutost za sudbinu afganistanskog romskog stanovništva koje u ovom teškom trenutku živi bez ikakve zaštite i u velikom strahu za svoje živote.

Predsjednik IRU, Zoran Dimov, kazao je da Romi ne smiju postati žrtve nove vlasti u toj zemlji. IRU je pozvala Ujedinjene Nacije, Vladu SAD-a i Evropsku uniju da osiguraju hitnu humanitarnu zaštitu za Rome Afganistana.

Tokom avgusta su gotovo sve zemlje evakuisale svoje građanime iz Afganistana.

„IRU traži da se ljudi nastave evakuisati iz zemlje i nakon avgusta“, rekao je Dimov.

Dodao je da Romi nemaju vlastitu državu, niti imaju potrebna sredstva za evakuaciju iz Afganistana, te da ih afganistanski ustav ni ne priznaje.

„IRU stoga traži od UN-a, SAD-a i Evropske unije da preispitaju status Roma u Afganistanu, da im pruže zaštitu i pomognu u njihovoj evakuaciji“, kazao je Dimov.

Po njegovom mišljenju, UN bi trebao zaštititi one Rome koji su apatridi.

„Mnogi su Romi stradali u raznim ratovima, tokom holokausta, tokom Drugog svjetskog rata, oko 1,5 milona Roma izgubilo je živote, i često su im oduzimali svu imovinu, a da im nikada nije nadoknađena šteta kroz ratne odštete i druge kompenzacije“, naglasio je Dimov.

Prema međunarodnim procjenama, Dolina Panjshir, sjeverno od Kabula, mogla bi postati žarište krize koja bi mogla rezultirati građanskim ratom u Afganistanu.

Dimov je također podsjetio da se Romi moraju zaštititi kad je u pitanju COVID-19. Dječji fond Ujedinjenih nacija (UNICEF), koji koordinira distribuciju vakcina u cijelom svijetu u sklopu programa Svjetske zdravstvene organizacije COVAX, obavijestio je da se, od pada Kabula, broj vakcina dostupnih u Afganistanu smanjio za 80 posto.

„Romi u Afganistanu također trebaju medicinsku zaštitu“, zaključio je Dimov.

(Portal Udar)