Mijatović: Pandemija COVID-19 opasno ugrozila prava djece

781
Dunja Mijatović

Pandemija COVID-19 produbila je i proširila postojeće nejednakosti i oslabila je sposobnost djece da uživaju svoja ljudska prava, uključujući ona na polju zdravstva, sigurnosti, obrazovanja i životnih uslova. Postoji očigledan rizik da će COVID-19 imati ozbiljne dugoročne posljedice po djecu i ispunjenje njihovih prava – izjavila je danas povjerenica Vijeća Evrope za ljudska prava Dunja Mijatović, uoči 31. godišnjice Konvencije UN-a o pravima djece (UNCRC).

Ovo je veoma delikatan period za djecu. Dok vlade pokušavaju uvesti i provoditi mjere za ublažavanje posljedica COVID-19 po ljudske živote, od ključnog je značaja da one odrede interese djece kao prioritet  – izjavila je Mijatović.

U tom cilju, vlade trebaju tražiti inspiraciju u pravima navedenim u UNCRC, pretočiti ih u opipljive ciljeve za nacionalne i lokalne vlasti, i odrediti konkretan kurs akcije koji bi omogućio djeci da razviju svoje pune potencijale – kazala je.

Mijatović je  naglasila da države moraju ojačati napore na zaštiti djece od nasilja, siromaštva i nemara tokom vremena krize i opremiti sisteme dječje zaštite za trenutnu zdravstvenu situaciju.

Također je od ključnog značaja da državne vlasti usvoje praktične mjere koje bi omogućile djeci da u potpunosti ostvare svoja prava na obrazovanje i zdravstvenu zaštitu, da im omoguće pristup vjerodostojnim informacijama koje mogu razumjeti, i da se njihov glas čuje. Nikada ne bismo trebali zaboraviti prava djece da se igraju, zabavljaju i bave se kulturom – koja su također ozbiljno ugrožena tokom lockdowna – i da prime psihološku pomoć ukoliko im bude potrebna – izjavila je povjerenica Mijatović, saopćeno je u četvrtak iz Vijeća Evrope.

(FENA)