Mijatović upozorila na problem glorifikacije ratnih zločina i ratnih zločinaca

Komesarka za ljudska prava Vijeća Evrope Dunja Mijatović izrazila je zabrinutost zbog nazadovanja na polju ljudskih prava u Bosni i Hercegovini i regionu, posebno ukazujući na problem glorifikacije ratnih zločina i ratnih zločinaca, te oživljavanja ideologija i retorike koje su vodile ratovima 1990-ih.

1196
Dunja Mijatović

U razgovoru za Fenu, Mijatović je podsjetila da je Bosna i Hercegovina članica Vijeća Evrope gotovo 17 godina i kao takva je prihvatila niz obaveza koje važe za sve države članice na polju demokratije, vladavine prava i poštovanja ljudskih prava i temeljnih sloboda. Od prijema u članstvo, BiH je ratificirala desetine ugovora i obavezala se prema jednom broju mehanizama Vijeća Evrope, uključujući Evropski sud za ljudska prava.

Sve ovo je, smatra Mijatović, imalo određene koristi za zaštitu ljudskih prava i borbu protiv diskriminacije u zemlji, a postoji solidan zakonodavni okvir na ovim poljima.

– Međutim, zabrinuta sam zbog izostanka efikasne implementacije i legislative, a jedan broj briga za ljudska prava ostaje da bude riješen. Također sam ozbiljno zabrinuta zbog nazadovanja na polju ljudskih prava koje vidimo u BiH i regionu. Mislim ovdje naročito na rašireni govor mržnje, glorifikaciju ratnih zločina i ratnih zločinaca, oživljavanje ideologija i retorike koje su vodile ratovima 1990-ih, uništavanjima i ljudskim gubicima u prošlosti, kao da nismo naučili nikakve lekcije iz prošlosti. Ovo stanje koje je za žaljenje i koje izaziva zabrinutost mora se promijeniti brzo i sa opipljivim rezultatima – upozorila je.

Mijatović naglašava da Bosna i Hercegovina mora hitno rješavati pitanje podjela u obrazovanju po etničkim linijama, ukinuti sistem “dvije škole pod istim krovom” i pružiti svoj djeci pristup kvalitetnom obrazovanju bez diskriminacije po bilo kom osnovu te sprečavati i efikasno se boriti protiv govora mržnje i zločina iz mržnje.

– Kao što sam navela u govoru na komemoraciji u Srebrenici prošle godinje, “ako želimo da naša djeca rastu u duhu raznolikosti, tolerancije i poštovanja drugog, ako želimo da im damo neophodna antitijela za borbu protiv indoktrinacije, mržnje i nasilja, moramo ih obrazovati o prošlosti, obrazovati ih da razgolite mitove, obrazovati ih o pravdi i jednakosti za sve”. Mislim da je ovo jedan od najvećih izazova koji su pred BiH i čitavim regionom – poručila je.

Kao država članica Vijeća Evrope, BiH ima obavezu da implementira presude Evropskog suda za ljudska prava, uključujući presude u slučaju “Sejdić i Finci”. Mijatović najavljuje da će nastaviti pozivati vlasti BiH da implementiraju ove presude s namjerom da dovedu svoj Ustav i izborno zakonodavstvo u sklad s Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, ali osim toga bh. vlasti moraju pokazati više političke odgovornosti i volje da implementiraju presude Evropskog suda.

– Vlasti BiH trebaju ubrzati rad na ustanovljavanju sudbine nestalih osoba, efikasnom procesuiranju ratnih zločina i osigurati da prava svih žrtava rata, naročito žena žrtava seksualnog nasilja, budu zaštićena – kaže Mijatović.

Ocijenila je kako je pitanje ljudskih prava s kojima će se vlasti nastaviti suočavati migracija.

– Interesantno, prvo pismo koje sam poslala jednoj državi članici Vijeća Evrope kao komesarka za ljudska prava bilo je u maju 2018. godine upućeno Draganu Mektiću i Semihi Borovac vezano za migracije i azil. Nadam se da će vlasti nastaviti jačati kapacitete na ovom polju, osigrati da sve osobe koje traže azil imaju pristup individualiziranoj proceduri za azil, te da akcije vlasti budu u punom skladu sa međunarodnim obavezama zemlje – rekla je ona.

Na kraju je ustvrdila da su ovo neki od izazova s kojima se suočava BiH u 2019. i godinama koje dolaze te najavila da će njen ured nastaviti blisko nadzirati implementaciju obaveza BiH.

– A ja ću se angažirati, pomagati i pozivati vlasti da se drže obaveza koje proizilaze iz članstva u Vijeću Evrope – podvukla je komesarka Vijeća Evrope za ljudska prava Dunja Mijatović.