Ministar Lučić na konferenciji ‘Inkluzivne politike za Rome'

646

Ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH Miloš Lučić učestvovao je na konferenciji o temi „Inkluzivne politike za Rome“ u Beogradu.

Lučić je tom prilikom kazao da su Romi u Bosni i Hercegovini najbrojnija nacionalna manjina i žive na području skoro 70 lokalnih zajednica. Naveo je da je, kao ministar, opredijeljen da radi na poboljšanju položaja romske populacije koja je najranjivija nacionalna manjina u BiH.

Po njegovim riječima, prihvatanjem Deklaracije partnera zapadnog Balkana o integraciji Roma i Romkinja u sklopu procesa proširenja Evropske unije iz 2019. godine, Ministarstvo je uz podršku Regionalne inicijative i projekta za uključivanje Roma zapadnog Balkana, nastavilo aktivnosti na inkluziji Roma, obavezujući se da na konkretan način poboljša njihov položaj u pogledu obrazovanja, zapošljavanja, zdravstva, stanovanja, matičnih knjiga i nediskriminacije do trenutka pristupanja EU.

Napomenuo je da je, kada je u pitanju pravni i ekonomski položaj romske manjine, BiH usvojila više dokumenata.

Kazao je da je na osnovu Akcionih planova u posljednjih 10 godina iz budžeta Bosne i Hercegovine i drugih nivoa vlasti, uključujući i donatorska sredstva izdvojeno blizu 51 milion KM.

Ministar Lučić je naveo da je tokom 2020. godine Ministarstvo pokrenulo aktivnosti na izradi Akcionog plana za inkluziju Roma i Romkinja u BiH za period 2021.-2025. godinu.

Sadržaj tog plana se direktno naslanja na ciljeve sadržane u Strateškom okviru EU za ravnopravnost, inkluziju i uključivanje Roma, te Deklaracije o integraciji Roma koju su 5. jula 2019. u Poljskoj potpisali lideri zemalja zapadnog Balkana.

– Naš  Akcioni plan predviđa da je potrebno obezbijediti približno 98.000.000 KM do 2030. godine kako bi se u značajnoj mjeri popravio položaj Roma u BiH. U okviru ovog plana po prvi put su programirana i procijenjena sredstva za realizaciju pet  strateških ciljeva – kazao je Lučić.

To su: jačanje sistema podrške, koordinacije i monitoringa kako bi se smanjila diskriminacija Roma i Romkinja; unapređenje zapošljavanja Roma i Romkinja; poboljšanje uslova stanovanja romske populacije u BiH; unapređenje, dostupnost i kvalitet zdravstvene zaštite te poboljšanje obrazovanja efikasnijom realizacijom Okvirnog plana  o obrazovnim potrebama.

– U realizaciji predloženih ciljeva, a uz stručnu podršku Vijeća za regionalnu saradnju i podršku Evropske komisije, posebno ističem važnost unapređenja implementacije regionalnih standarda o javnim budžetima vezanim za integraciju Roma, kako bi došli do romskih zajednica i poboljšanje korištenja donatorskih  sredstava uključujući instrumente predpristupne pomoći – kazao  je ministar Lučić, saopćeno je iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH.