Ministarstvo obrazovanja Hrvatske raspisalo konkurs za državnu stipendiju za romske studente

718

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Hrvatske otvorilo je prvi konkurs za državnu stipendiju u 2021./22., onu koja se dodjeljuje pripadnicima romske nacionalne manjine upisanima na sveučilišne, stručne i poslijediplomske studije na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj.

Mjesečni iznos ove državne stipendije nešto je viši nego kod socio-ekonomskih i STEM stipendija i iznosi 1.300 kuna, odnosno oko 170 eura, a isplaćivat će se isto za period od oktobra 2021. do jula 2022. godine.

Uslovi za dodjelu stipendije za pripadnike romske nacionalne manjine su sljedeći:

-da su hrvatski državljani ili da su državljani zemalja članica Evropske unije s prijavljenim boravkom u Republici Hrvatskoj koji imaju odobren status stranca na stalnome boravku u Republici Hrvatskoj i osobe sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, što se dokazuje domovnicom, kopijom boravišne iskaznice ili odgovarajućom potvrdom koju izdaje nadležna policijska uprava;

-da imaju status studenta sveučilišnoga, stručnoga ili poslijediplomskoga studija na visokom učilištu u Republici Hrvatskoj, što se dokazuje obrascem za prijavu koji ovjerava visoko učilište;

-da imaju dokaz o pripadnosti romskoj nacionalnoj manjini, što se dokazuje kopijom rodnoga lista ili ispisa iz popisa birača;

-da izjavljuju da ne primaju drugu stipendiju iz javnih izvora (označava se na obrascu za prijavu).

Posebni uslovi koje studenti moraju zadovoljavati su da studijske obaveze studenti izvršavaju sukladno propisima visokog učilišta. Studenti koji po treći put upisuju studij istog nivoa, oni koji ove godine imaju upisano mirovanje ili studenti poslijediplomskih studija koji ne izvršavaju studijske obaveze sukladno propisima visokog učilišta neće ostvariti pravo na državnu stipendiju.

Prijave na konkurs za dodjelu državnih stipendija za studente pripadnike romske nacionalne manjine podnose se od 4. oktobara do 31. oktobra 2021. godine (uključujući i 31. oktobar 2021.).

Obrazac za prijavu i sve potrebne informacije mogu se pronaći ovdje.