Ministarstvo obrazovanja KS – Pravilnik o diskriminaciji od velikog značaja

1107
Zgrada Vlade KS

Usvajanje Pravilnika o prepoznavanju, prevenciji i zaštiti od diskriminacije u osnovnim školama kojeg je usvojilo Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo je od velikog značaja jer su njime utvrđeni kriteriji za prepoznavanje, prevenciju i zaštitu od diskriminacije u procesu odgoja i obrazovanja, naveli su iz tog ministarstva.

Ističu da je Pravilnik donesen i usaglašen sa Zakonom o zabrani diskriminacije u Bosni i Hercegovini, Okvirnim zakonom o osnovnom i srednjem obrazovanju u Bosni i Hercegovini, Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju u Kantonu Sarajevo, te Konvencijom o pravima djeteta, koju je ratificirala država Bosna i Hercegovina i ima snagu ustavne odredbe.

Budući da se pojavila reakcija Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja FBiH – Kantonalni odbor Kantona Sarajevo, iz Ministarstva su istakli da predmet tog pravilnika ne reguliše radno-pravni, materijalni, niti socijalni status radnika, već je preventivnog karaktera.

Naglašavaju da predsjednik tog sindikata Saudin Sivro kontinuirano vrši različite vrste pritisaka na Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo i na taj način ozbiljno ugrožava uspostavljanje vladavine prava u obrazovnom sistemu, najbolji interes djece i njihovu zaštitu.

Sivro putem javnih nastupa i društvenih mreža kontinuirano diskredituje, omalovažava i vrijeđa ministricu Zinetu Bogunić kao i ostale državne službenike, čime ugrožava i narušava dignitet najvažnije institucije, čija je nadležnost da štiti najbolji interes djeteta – kazali su iz Ministarstva, saopćeno je iz Pres-službe KS.

(FENA)