Mirsad Hadžikadić: O poboljšanju života Roma treba razgovarati sa samim Romima

Registrovanje "Platforme za progres" kao političke stranke, vjerovatno će predstavljati i priliku da se njeni potencijalni aktivisti više zalažu za bolju BiH, što podrazumijeva i poboljšanje života romske populacije

1642
Mirsad Hadžikadić (mirsadhadzikadic.ba)

 

U nastavku predizbornog serijala tekstova gdje političke partije odgovaraju na naša pitanja, red je došao na Mirsada Hadžikadića, nezavisnog kandidata za bošnjačkog člana Predsjedništva. Tekst je, kao i prethodna dva gdje smo objavili stavove Saveza za bolju budućnost i HDZ 1990, dio serijala koji smo pripremali tokom predizborne kampanje u kojima smo pitali političke partije na koji način će riješiti nagomilane problem Roma u Bosni i Hercegovini, zbog čega bi oni i bili njihovi potencijalni glasači.

Gotovo svi kandidati za članove Predsjedništva Bosne i Hercegovine su dobro poznati javnosti, s obzirom da imaju duži staž na političkoj sceni. Kandidatura Mirsada Hadžikadića za bošnjačkog člana Predsjedništva BiH, često je okarakterisana kao “osvježenje” za politički život ove zemlje, no mnogi nisu upoznati sa likom i djelom prof. dr. Hadžikadića.

Mirsad Hadžikadić je osnivač i predsjednik Savjetodavnog vijeća za Bosnu i Hercegovinu u Vašingtonu i Bosanskohercegovačko-američke akademije nauka i umjetnosti. Trenutno obnaša funkciju  izvršnog direktora analitičkih programa iz oblasti analitike na svim koledžima Univerziteta Sjeverne Karoline. Oko svoje “Platforme za progres”, Hadžikadić je okupio tim ljudi koji mu pomaže pri izbornoj kampanji i njegovoj promociji vezanu za kandidaturu na poziciju bošnjačkog člana Predsjedništva.

Bitno je napomenuti da “Platforma za progres” pretenduje samo za poziciju člana Predsjedništva BiH. “Platforma za progres” nije politička stranka, a Mirsad Hadžikadić je nezavisni kandidat.

Stupanje na nestabilnu bh. političku scenu

Pošto “Platforma za progres” i sam Mirsad Hadžikadić do sada nisu učestvovali u političkom životu BiH,  samim tim nisu ni bili u mogućnosti da doprinesu poboljšanju kvaliteta života Roma i Romkinja.

Na pitanje “Koja je to konkretna prednost Platforme u odnosu na oponente, zbog koje bi Romi i Romkinje eventualno trebali glasati za njega?” prof. Hadžikadić nas je uputio na dokument u kome su na šest stranica sadržani problemi i rješenja koja pokrivaju sve sfere društvenog života, te nude nešto drugačiji pristup prevazilaženju negativne svakodnevnice u BiH, referirajući se često na američki model.

Pored reforme obrazovanja, zdravstva i unapređenja života svakog pojedinca u BiH, prof. Hadžikadić kroz svoju Platformu, akcenat stavlja i na poštovanje ljudskih prava i smanjenje korupcije. Od njega smo saznali šta misli o kupovini romskih glasova i govoru mržnje koji se često ispoljava prema romskoj populaciji.

“Kupovina romskih ili kupovina glasova građana bilo kojeg etničkog identiteta u BiH je neprihvatljiva i predstavlja krivično djelo. Svaki takav slučaj treba prijaviti nadležnim institucijama. Govor mržnje je nedopustiv i ne bih imao nimalo tolerancije prema bilo kome ko ga koristi. Podnosio bih prijave nadležnim institucijama da sankcionišu svaki takav ispad u skladu sa Zakonom o zabrani svih oblika diskriminacije, Zakonom o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina i drugim zakonima koji su na snazi u našoj zemlji. Svaki govor mržnje mora da bude sankcionisan i javno osuđen kao nedopustiv”, poručuje Hadžikadić.

“Platforma za progres” postaće politička stranka

Od prof. Hadžikadića smo saznali da će u narednom periodu “Platforma za progres” raditi aktivnije i nastojati uključiti što više članova. Taj proces usloviće da “Platforma za progres” svoje ciljeve i viziju proširi na viši stepen.

“Platforma za progres biće registrovana kao politička stranka nakon oktobarskih izbora. Romi i Romkinje, kao i svi ostali građani BiH kojima je BiH prioritet i koji prihvataju naše principe, dobro su došli da nam se pridruže. Na svim listama koje budemo formirali nećemo biti vođeni etničkom ili nekom drugom pripadnošću, nego sposobnošću kandidata da daju doprinos javnom dobru svojim znanjem i iskustvom”, saznali smo od Mirsada Hadžikadića.

Registrovanje “Platforme za progres” kao političke stranke, vjerovatno će predstavljati i priliku da se njeni potencijalni aktivisti više zalažu za bolju BiH, što podrazumijeva i poboljšanje života romske populacije. U ovom trenutku, jedino što smo saznali, kada je u pitanju budući angažman po pitanju rješavanja problema Roma, je onaj koji se odnosi na strategije.

“O strategiji poboljšanja položaja Roma i Romkinja u Bosni i Hercegovini razgovaraćemo s predstavnicima Roma i Romkinja i sa svim građanima koji žele da doprinesu izradi kvalitetne strategije. Smatram neprimjerenim i neozbiljnim donositi strategije o bilo kome bez aktivnog učešća onih na koje se te strategije odnose”, jasan je lider “Platforme za progres”.

(portal-udar.net)