Mjesec dana ženskog romskog aktivizma: Moje je pravo, a ne privilegija

1283
Članice Ženske romske mreže "Uspjeh" (Foto: Udar/arhiva)

Ženska romska mreža „Uspjeh“ ove godine provodi devetu kampanju Mjesec dana ženskog romskog aktivizma pod motom „Moje je pravo, a ne privilegija“.

Kako u svijetu tako i u Bosni i Hercegovini, žene su i dalje u diskriminirajućem položaju kada je u pitanju zapošljavanje, nedovoljno učestvuju u političkom odlučivanju i upravljanju u institucijama vlasti, a podaci relevantnih institucija pokazuju da je svaka druga žena doživjela neki oblik nasilja.

Kada govorimo o marginaliziranim grupama žena, Romkinje su u znatno nepovoljnijem položaju u odnosu na druge skupine. Romkinje su izložene višestrukoj diskriminaciji, po osnovu pripadnosti romskoj nacionalnoj manjini, na osnovu spola i na osnovu svog socijalnog porijekla ili statusa.

Kampanja mjesec dana ženskog romskog aktivizma nastala je s ciljem da se kroz niz aktivnosti koje se implementiraju u ovih mjesec dana ukaže na položaj Romkinja u BiH i važnost njihovog uključenja u javni i politički život.

U periodu od 8. marta, Međunarodnog dana žena do 8. aprila, Svjetskog dana Roma 2020. godine, članice Mreže organiziraju niz aktivnosti koje obuhvataju održavanje uličnih akcija, sastanaka sa predstavnicima/cama institucija na svim nivoima te događaje u zajednicama.

Na gradskim trgovima danas će se u Tuzli, Bijeljini, Visokom, Kakanju i Prnjavoru sa uličnim akcijama obilježiti početak kampanje.

Poruke koje želimo poslati ovogodišnjom kampanjom su da Romkinje imaju pravo na da donose odluke u svoje, da participiraju na mjestima odlučivanja, da ostvare svoje mjesto u društvu te pravo na političku participaciju.

Kako smo ranije pisali, ženska romska mreža „Uspjeh“ je izradila strateški zagovarački dokument Platforma za unapređenje i prava Romkinjua u Bosni i Hercegovini. Platforma kao dokument sadrži analizu stanja u vezi sa potrebama Romkinja i preporuke ženske romske mreže “Uspjeh“ za izradu dokumenata vezanih za unapreženje položaja romske nacionalne manjine, uključujući novi akcioni plan Bosne i Hercegovine (BiH) za rješavanje problema Roma u oblasti zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja, zdravstvene zaštite i obrazovanja 2020.-2024.godine.

Kampanja se završava simbolično na Svjetski dan Roma, 08. aprila, centralnim događajem, uličnim performansom u Sarajevu ispred SCC, te prigodnim programom u Parlamentarnoj skupštini BiH.

(portal-udar.net)