Mlade Romkinje i Romi se uče komuniciranju sa institucijama

661

Na radionici na Jahorini proteklog vikenda učestvovalo je 10 mladih Roma i Romkinja iz Viteza i Prnjavora koji su imali priliku da se povežu I razmjene iskustva, kao i da se druže I komuniciraju sa predstavnicima institucija i dogovoraju o daljoj zajedničkoj saradnji.

Skup je održan u sklopu projekta “Promocija ljudskih prava i uključenje Romkinja i mladih” kojeg finansira Evropska Unija a implementira CARE International u saradnji sa partnerima “Romska djevojka-Romani ćej” iz Prnjavora I “Jačanje-Zuralipe” iz Viteza.

Cilj radionice je da mladi nauče principe komunikacije I definisanje uloga za konkretne životne situacije sa kojima se svakodnevno susreću. Takođe, uz iskusne predavače, sa mladima se prošla metoda planiranja lokalnih inicijativa kako bi dobili trajna znanja koje mogu koristiti u komuniciranju i kada se završi projekat. Jedan od ciljeva je I da institucije I organizacije I nakon završetka projekta I dalje djeluju I rade zajedno u lokalnim zajednicama.

“Ova radionica mi je bila od velikog značaja jer sam naučila kako da komuniciram sa institucijama I kako da isplaniram I realizujem inicijativu u svojoj zajednici”- rekla je Emedina Tahirović iz Viteza.

Emedina Tahirović
Emedina Tahirović

Kroz ovaj projekat je 58 mladih Roma I Romkinja imalo priliku da prođu obuku pisanja inicijativa I da implementiraju ideje u svojim lokalnim zajednicama.