Mladi iz Brčkog realizuju projekat prevencije rodno zasnovanog nasilja u romskoj zajednici

Prema zvaničnim podacima Vijeća Evrope, svako peto dijete proživljava neki oblik nasilja. Ako se taj podatak primijeni na BiH u kojoj živi oko 1,25 miliona djece, čak njih 250.000 proživljava neki oblik nasilja

1249
Foto: Udar

Grupa mladih iz Brčkog pod imenom „Brčko youth activists“ uz pomoć IN Fondacije otpočela je sa realizacijom projekta „Prevencija rodno zasnovanog nasilja nad djecom u romskoj zajednici“ .

Zamisao IN fondacije, kao i mladih koji sprovode projekat je da pokretanje inicijative na lokalnom nivou ima veliki značaj u stvaranju pozitivnih promjena.

– Kroz ovaj projekat želimo da dokažemo da mladi treba da budu pokretači promjena. Naš cilj kroz ovaj projekat je da ostvarimo što bolji odnos sa djecom i roditeljima koji žive u Suljagić sokaku. Nadamo se da će naš projekat i aktivnosti koje sprovodimo podstaknuti mlade u Brčkom da krenu sa inicijativama koje će donijeti promjene u svojim zajednicama – istakla je Nermina Karović, koordinator projekta.

Foto: Udar

Nakon završene edukacije o rodno zasnovanom nasilju i pisanja projekta, svi učesnici su dobili priliku da napišu projekte i sprovedu ih na lokalnom nivou. Iako su dobijena grant sredstva minimalna, to ne sprečava ovu grupu mladih da korača naprijed u donošenju promjena.

Projekat koji trenutno sprovode će trajati tri mjeseca. Kroz taj vremenski period, oni žele što više vremena provesti u romskom naselju Suljagića sokak, kako bi se što bolje upoznali sa problemima rodno zasnovanog nasilja koje je zastupljeno u zajednici, ali kako kažu, o tome se ne priča.

– Želimo se bolje upoznati sa zajednicom Suljagića sokak. Već smo ostvarili saradnju sa Dnevnim centrom u Suljagića sokaku i počeli da radimo edukativne i kreative radionice sa djecom koja su korisnici Dnevnog centra. Samim time što su to djeca koja su zatečena u skitnji ili u riziku da budu primorana svoj život provoditi na ulici će nam dati jasnu sliku o tome kako se tretiraju djeca koja su natjerana na prosjačenje i kako da u budućim projektima i inicijativama smanjimo broj djece koja su zatečena  na ulicama. Smatram da je to problem koji je zastupljen u cijeloj BiH i šire, ali ako krenemo od lokalne zajednice, vremenom ćemo dospjeti i do državnog nivoa – pojašnjava Nermina.

U sklopu svake aktivnosti na projektu, grupa „ Brčko youth activists“  želi da radi na poboljšanju stanja i stvaranju realne slike o stvarnom stanju kada je u pitanju rodno zasnovano nasilje, koliko su građani informisani o problemu i koliko često se radi sa ranjivim kategorijama na ovu temu. Kroz rad sa djecom u Dnevnom centru, organizovanjem radionica, terenskih posjeta zajednici  i informisanjem građana o samom problemu žele biti pokretači pozitivnih promjena i inicirati svjesnost zajednice kada je u pitanju rodno zasnovano nasilje koje je po njihovim riječima postalo opšteprihvaćeno, a zakonske mjere i prijave padaju u zaborav, jer veliki broj građana nikada nije čuo za načine prijave ili ne znaju da prepoznaju nasilje.

Foto: Udar

Ova grupa mladih smatra da je  rodno zasnovano nasilje i dalje  tabu tema na našim prostorima.

Tvrde da  je glavni krivac za pojavu nasilja nad djecom u ranjivim skupinama  težak ekonomski položaj i slaba stopa obrazovanosti roditelja.

– Loš ekonomski položaj, rezultat je njihove neupućenosti u osnovna prava i mogućnosti. Samim time djeca ne dobijaju odgovarajuću podršku kada je u pitanju obrazovanje i izložena su svakodnevnoj skitnji i prosjačenju. Djeca iz tih porodica su voljom roditelja na ulici i izložena su nasilju kako od strane zajednice, tako i vršnjaka – zaključila je Danijela Vuković, psihologinja Dnevnog centra, koja je ujedno i volonter na ovom projektu.

Prema zvaničnim podacima Vijeća Evrope, svako peto dijete proživljava neki oblik nasilja. Ako se taj podatak primijeni na BiH u kojoj živi oko 1,25 miliona djece, čak njih 250.000 proživljava neki oblik nasilja.

Poruka koju skupina aktivista iz Brčkog želi da prenese mladima je da treba da se ujedine i zajedno rade na ovome problemu, jer svako dijete zaslužuje normalno djetinjstvo i odrastanje.

(portal-udar.net)