Mladi Romi gotovo nevidljivi u makedonskim medijima

1240
Foto: Perspektiva

Mladi Romi u Makedoniji nezadovoljni su time kako su prikazani u medijima. Navodi koji potiču ismijavanje ili pojačavanje stereotipa prema Romima dobijaju najviše pažnje u medijima. Ni političari često ne pomažu Romima sa svojim izjavama. U priči Kristine Ozimec, o ovoj temi su govorili dvojica mladih novinara, pripadnika romske populacije.

Link za video: Mladi Romi gotovo nevidljivi u makedonskim medijima