Mnogi ne znaju da je i prosjačenje trgovina djecom

289

U Brezi je 16. decembra 2022. godine potpisan Protokol za prevenciju i postupanje u slučajevima prosjačenja i drugih oblika eksploatacije djece koji se odnosi na ovu opštinu u kojoj je bilo slučajeva zloupotrebe djece u cilju porosjačenja.  Dokument pruža jasne korake koje treba poduzeti u cilju zaštite djece koja su žrtve bilo kojeg oblika iskorištavanja.

Potpisnici ovog značajnog akta su načelnik Općine Breza Vedad Jusić te direktorice i direktori javnih obrazovnih ustanova u ovom mjestu kao i Centar za socijalni rad.

Izrada Protokola u općini Breza dio je projekta ,,Jačanje državnih i lokalnih kapaciteta u borbi protiv trgovine ljudima u BiH” koji, u partnerstvu s Udruženjem “Zemlja djece u BiH” i organizacijom „Kali Sara – Romski informativni centar“, a uz podršku Državnog sekreterijata Sjedinjenih Američkih Država, implementira organizacija World Vision BiH (WVI BiH). Njegovim potpisivanjem doprineseno je implementaciji Akcionog plana Zeničko­ dobojskog kantona za provođenje Strategije suprotstavljanja trgovini ljudima u BiH 2020-2023.

Direktorica Udruženja “Zemlja djece u BiH” Mirsada Bajramović je istakla da je trgovina djecom, što se najviše u BiH ispoljava prosjačenjem, težak društveni problem na kojem treba raditi.

– Hvala vam što ste pomogli da završimo jedan višemjesečni proces kreiranja lokalnog referalnog mehanizma za borbu protiv trgovine djecom, odnosno za suzbijanje prosjačenja, ali i svih drugih oblika eksploatacije djece. Općina Breza nije amnestirana od pojave prosjačenja djece, kao ni veliki broj drugih općina s tim što prilikom našeg djelovanja stalno govorimo da, ako problem nije prisutan danas, bit će vidljiv sutra. Za eksploataciju je ključna migracija djece. Oni koji eksploatišu djecu, transportuju ih od grada do grada – izjavila je Bajramović.

Potpisivanje Protokola (foto: WV)
Potpisivanje Protokola (foto: WV)

Breza je 26. lokalna zajednica koja je potpisivanjem protokola obuhvatila sve ključne organizacije, institucije i ustanove koje se bave zaštitom djece.

– Organizacija World Vision, već nekoliko godina, djeluje na području općine Breza, radeći sa najranjivijim kategorijama stanovništva. Meni je drago da je Općina Breza, kroz ovaj projekt i navedene aktivnosti, dobila novu vrijednost i postala dio državnog referalnog mehanizma, zbog čega je u prednosti – navela je koordinatorica World Vision Adisa Redžić.

Trgovina djecom, koja je usko povezana sa prisilnim radom, predstavlja složen društveni problem koji zahtijeva promišljeno plansko djelovanje i stalnu potragu za rješenjima, smatra direktor Centra za socijalni rad Osman Salkić.

“Izuzetno sam ponosan. Drago mi je što u Brezi, pored lokalnih zajednica koje su to uradile ranije, imamo priliku da potpišemo jedan dokument od veoma velike važnosti, koji će biti izuzetan alat za naše djelovanje. Sretan što ćemo našu aktivnost ozvaničiti baš danas, u petak, na pazarni dan u Brezi tokom kojeg smo na užem gradskom području u prosjačenju redovno susretali određeni broj djece. Nismo ni bili svjesni da su ta djeca, veoma često, žrtve trgovine ljudima. Ni mnogi profesionalci danas nisu svjesni o koliko teškom krivičnom djelu i ozbiljnoj povredi ljudskih prava se radi. Bitno je da ćemo, kao lokalna zajednica, imati jasno zaokružene smjernice postupanja profesionalaca. Informacije treba prezentirati i svakom građaninu općine Breza. Potrebno je uložiti mnogo napora kako bi se eksploatacija djece eliminisala. U tom procesu će veliku i značajnu ulogu odigrati i multisektoralna grupa koju čine predstavnici lokalnih institucija i ustanova – istaknuo je Salkić.

Načelnik Vedad Jusić je uputio izraze zahvalnosti svim učesnicima u procesu.

– Dobili smo jedan mehanizam putem kojeg ćemo moći ići u pravcu prevazilaženja temeljnih uzroka trgovine djecom. Razgovor o predmetnoj temi trebamo otvoriti u svim našim ustanovama – naglasio je načelnik Općine Breza.