Mujić: Dokazao sam da su se Romi „okitili mojim perjem“

3033
Mehmed Mujić, Foto: Lična arhiva

Mehmed Mujić iz Tuzle, 2008. godine postao je vijećnik Socijaldemokratske partije (SDP) u Općinskom vijeću Tuzle, kao jedna od rijetkih Roma u Bosni i Hercegovini na takvoj funkciji. Njegov rad je tokom mandata bio najviše kritikovan od strane samih Roma, jer su smatrali da ne radi za dobrobit Roma, već za stranku čiji je bio član. Međutim, Mujić smatra drugačije i tvrdi da je upravo on najviše uradio za Rome u Tuzlanskom kantonu. U intervjuu za naš portal, Mujić je govorio o svom angažmanu, onome što je do sada uradio i o njegovim planovima.

Gledano iz vašeg iskustva, koliko je danas bitno da se Romi politički angažuju?

-Apsolutno je značajno da se Romi politički angažuju. Iz tog razloga sam se i uključio u Socijaldemokratsku partiju BiH (SDP BiH), gdje sam 2008. godine pobjedio na izborima i počeo se politički angažovati. U saradnji sa klubom SDP-a radio sam na formiranju ekonomskog koda u budžetu za riješavanje stambenog zbrinjavanja, obrazovanja, zdravstvene zaštite Roma, kao i na integraciji i razvoju romskih zajednica na područiju TK. Da nisam bio politički požrtvovan i aktivan, od navedenog ništa ne bi bilo ostvareno.

Bili ste dugo u politici. Koje ste konkretne rezultate ostvarili tokom dva mandata?

-Bio sam pokretač u svim općinama, a najbolju saradnju sam ostvario sa Gradonačelnikom Grada Tuzla, Jasminom Imamovićem, načelnikom Općine Gračanica, Nusretom Helićem, načelnikom Općine Gradačac, Elvisom Dervišagićem, te sa načelnikom Općine Lukavca Dževadom Mujkićem.

Urgirao sam da se Romi iz Mihatovića isele iz trenutnih stambenih jedinica i budu prebačeni u nove stanove koji se nalaze u Tuzli. Mojim radom od 2008. do 2016. godine u MZ Kiseljak sam realizovao najviše projekata za izgradnju stambenih jedinica. uključujući i područije same Tuzle kao i Lukavca.

U saradnji sa Federalnim ministarstvom obrazovanja, obezbjedio sam jednokratne stipendije za odlične učenike kojih je bilo 196. Dodao bih i nabavku zdravstvenih premija osiguranja i jednokratna finansijska sredstva za socijalno ugrožene kategorije. Tokom 2006. bio sam inicijator za pokretanje dodjele zemljišta i izgradnju novih objekata licima koji su bili elementarno ugroženi, a sve u sradanji sa Gradskom upravom Tuzla.

Takođe, u sradanji sa MUP-om TK pokrenuo sam inicijativu da se mlađi kadar zapošljava u čin policajca, a takođe sam inicirao i zapošljavanje referenata u Distriktu Brčko. Rekonstruisao sam ambulantu u MZ Kiseljak kod Tuzle, zaposlio četri Roma u Javnom komunalnom preduzeću i jednog u Javnom preduzeću za saobraćaj i komunikacije u stalni radni odnos.

Smatrate li da ste se do sada dovoljno angažovali na pitanjima riješavanja problema Roma?

-Angažovao sam se maksimalno, ali većina njih se „okitilo mojim perjem“ kako je i dokazano kroz mnoge procese. Romsku politiku mogu voditi samo Romi koji su akdameski i stručno obrazovani da bi se mogli nositi sa trenutnom situacijom u kojoj žive.

Kakav je danas vaš uticaj u romskoj zajednici u Tuzlanskom kantonu?

-Generalno, odličan prilikom uspostavljanja saradnje sa lokalnim općinama.

Posmatrano iz vašeg ugla, gdje su postignuti najbolji rezultati u prethodnih desetak godina?

-Gledajući iz mog ugla, najbolji rezultati su postignuti u stambenom zbrinjavanju i obrazovanju na područiju TK gdje je 700 i više učenika uključeno u osnovno obrazovanje, a za 10 godina, njih 200 je završilo školovanje sa tog područija. Još bih naveo 100 stambenih jedinica koje su rekonstruisane i izgrađene na području TK.

Postoji li neslaganje u romskoj zajednici, konkretno među samim predstavnicima?

-Uspjeh niko ne prašta, pa ni onaj najmanji. Naravno da postoji neslaganje među predstavnicima a jedan od razloga je nedovoljno obrazovanje.

Na osnovu vašeg iskustva do sada, da li je Romima u BiH potrebna politička partija, ili je dobro da se angažuju u nekoj većinskoj partiji?

Mehmed Mujić, Foto: Lična arhiva

-Da bi se formirala politička partija, ljudi moraju biti uspješni, obrazovani i da imaju politički staž, a do tada je potrebno iskustvo i aktivnost u multietničkoj partiji, koja će braniti interese svih naroda. Formiranje zavisi i od političke situacije i bitno je da su u sastavnom dijelu, ili u sastavu većinskih partija kako bi ostvarili svoje ciljeve, zbog same sigurnosti i političkog izražaja.

Postoje li neke stvari iz predhodnog perioda za koje mislite da ste ih trebali uraditi drugačije?

-Da se mogu vratiti, uključio bih sve obrazovane Rome, magistre, profesore, inžinjere, ljekare, akademske stručnjake da se bave otvorenim političkim pitanjima u Odboru za Rome pri Vijeću ministara BiH.

Smatrate li da nova generacija mladih i obrazovanih Roma treba da preuzme vođenje romske zajednice od starijih kolega koji su tu u posljednjih 15-ak godina?

-Jedini spas Romima u ovom vremenu je obrazovanje. Šaljem apel svim obrazovanim Romima da se uključe kako u javni, tako u društveni i politički život. Ako krenu ovim putem, svi mladi i obrazovani Romi, imaće veliku podršku od mene.

Šta će biti vaš prioritet u narednom periodu?

-Jedni od mojih prioriteta su izmjene Izbornog zakona po presudi „Sejdic-Finci“, te da Romi mogu biti ravnopravni građani u BiH i budući zastupnici na svim nivoima. Radiću na ovome iz prostog razloga jer su i Romi branili suverenitet i integritet Bosne i Hercegovine od 1992-1995. godine. Pokrenuću inicijativu za uvođenje državnih službenika nacijonalnih manjina u BiH kao i formiranje agencije za zaštitu Romskih prava po pitanju diskriminacije. Moja dalja borba i rad se nastavljaju po pitanju obezbjeđivanja sredstava za sprovođenje Akcionih planova za stanovanje, zdravstvo, obrazovanje i zapošljavanje.

(portal-udar.net)