Na današnji dan prije 41 godinu preminuo Josip Broz Tito

Josip Broz je preminuo u Ljubljani 4. maja 1980. godine, a nakon više od 4 decenije, ljudi i dalje o njemu govore s velikm poštovanjem, a o vremenu njegove vladavine kao dobu kada se moglo dostojanstveno živejeti

2025

Na današnji dan prije 41 godinu preminuo je Josip Broz Tito, predsjednik Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i jedan od najvećih državnika 20. stoljeća.

Josip Broz je preminuo u Ljubljani 4. maja 1980. godine, a nakon više od 4 decenije, ljudi i dalje o njemu govore s velikm poštovanjem, a o vremenu njegove vladavine kao dobu kada se moglo dostojanstveno živejeti.

Period Titove vladavine trajao je od početka Drugog svjetskog rata, a formalno ozvaničen 1953. godine, kada je zvanično i izabran za predsjednika Jugoslavije. Taj period su obilježile brojne odluke koje su u predstavljale prekretnice u razvoju tadašnje države, posebno onaj koji se ticao tzv. Hladnog rata.

Umjesto svrstavanja na stranu jedne dvije svjetske sile – SAD-a i SSSR-a – Tito je sa afričkim i azijskim liderima odlučio osnovati Pokret nesvrstanih, koji je predstavljao svojevrsni odgovor na do tada utvrđene vojnopolitičke blokove.

Krajem sedamdesetih zbog narušenog zdravlja Tito se već počeo povlačiti s političke scene Jugoslavije, a problemi sa zdravljem pogoršali su se 1980. godine te je Tito već u februaru te godine bio u komi na Kliničkom centru u Ljubljani.

Uprkos nadanjima kako će se predsjednikovo zdravlje poboljšati, crne prognoze su se ostvarile 4. maja 1980. godine, kada su ljubljanski ljekari u 15:05 sati proglasili smrt predsjednika Jugoslavije.

Objava Titove smrti u medijima prekinula je televizijski program u kojem je TV spiker, Miodrag Zdravković, pročita objavu o smrti josipa Broza Tita.

Sahrana Josipa Broza Tita, koja je održana u Beogradu, predstavljala je drugi najgledaniji događaj na televiziji u 20. stoljeću. Ispraćaju predsjednika SFRJ prisustvovalo je 209 delegacija iz 127 zemalja svijeta, što je definirano kao najveći ispraćaj jednog državnika u historiji.

(Portal Udar)