Na javnoj debati građana pokrenuta Platforma u oblasti vladavine prava

Javna debata je održana u prisustvu nezavisnog stručnjaka EU na čelu tima viših stručnjaka Reinharda Priebea, koji će u kontekstu Mišljenja Komisije razmotriti sistem vladavine prava u BiH i dati svoju nezavisnu procjenu o temeljnim uzrocima postojećih nedostataka

742
EU ambasador Johann Sattler (Foto: Fena)

Javna debata u oblasti vladavine prava u Bosni i Hercegovini “Pravo na pravdu! okupila je 20. novembra u Sarajevu 350 predstavnika civilnog društva, vlasti, pravosuđa, građane iz cijele zemlje kao i predstavnike Evropske unije i međunarodne zajednice.

Debata je dio šire inicijative EU-a za diskutovanje o budućim iskoracima u pravcu nezavisnog, odgovornog, nepristrasnog i efikasnog pravosudnog sistema kako bi BiH dalje napredovala na putu evropskih integracija, odnosno, a kako bi građani u potpunosti uživali svoja prava, saopćeno je iz Delegacije EU u BiH.

Svaki građanin ima pravo na pravosudni sistem koji garantira da niko nije iznad zakona te da svi imaju pristup jednakim mogućnostima i šansama za izgradnju budućnosti u svojoj zemlji. Funkcionalno pravosuđe također je suštinski zahtjev za pristupanje Evropskoj uniji, što je navela i Evropska komisija u svom Mišljenju o zahtjevu BiH za članstvo u EU.

U svojoj uvodnoj video poruci učesnicima, odlazeći komesar za evropsku politiku susjedstva i pregovore o proširenju Johannes Hahn naglasio je da na putu prema Evropskoj uniji ne može biti nikakvog napretka bez snažne vladavine prava. Također je naglasio važnost dijaloga za podršku težnjama građana za pravdom.

Pozivam vas da iznađete rješenja u cilju jačanja sistema vladavine prava, temeljenog na odgovornosti pravosuđa, dužnostima organa vlasti i hrabrosti aktivnih građana u BiH – rekao je Hahn.

Michela Matuella, šefica Jedinice za Albaniju i Bosnu i Hercegovinu pri Generalnoj direkciji Evropske komisije za susjedstvo i pregovore o proširenju, naglasila je da je ovo prilika za sve građane da izraze zabrinutost, svoje stavove i iznesu prijedloge vlastima koje su odgovorne za realizaciju promjena.

Vaše učešće je vidljiv znak vaše želje za boljom pravdom. Hitno su potrebne teške reforme. U ovom procesu je ključan aktivni doprinos svakog od vas – istaknula je.

Na kraju javne debate šef Delegacije EU u BiH i specijalni predstavnik EU ambasador Johann Sattler pokrenuo je prateću inicijativu, odnosno, Platformu za vladavinu prava koja će biti fokusirana na aktivni dijalog o potrebi jačanja kulture vladavine prava i (ponovne) izgradnje povjerenja građana u pravosudni sistem.

Vjerujem da imamo čvrst osnov za buduće zajedničko djelovanje, polazeći od ključnih poruka koje smo danas ovdje prikupili a to su integritet i efikasno ostvarivanje pravde, pravda u razumnom roku, nulta korupcija i da niko nije iznad zakona – istaknuo je Sattler.

Evropska unija će se u narednim sedmicama uključiti u aktivni dijalog s građanima, organizacijama civilnog društva i ljudima iz prakse u oblasti vladavine prava iz cijele zemlje, a u cilju prikupljanja vrijednih informacija o konkretnim rješenjima koja mogu pomoći poboljšanju transparentnosti, pristupačnosti i kvalitete pravosudnog sistema. Kroz konsultacije se predviđa ocjena svih mogućih oblasti u kojima se mogu pokrenuti konkretne aktivnosti, poput komunikacija i odnosa s javnošću, edukacija, praćenja i zagovaranja. Prvi javni događaj Platforme planiran je za početak 2020. godine.

Javna debata je održana u prisustvu nezavisnog stručnjaka EU na čelu tima viših stručnjaka Reinharda Priebea, koji će u kontekstu Mišljenja Komisije razmotriti sistem vladavine prava u BiH i dati svoju nezavisnu procjenu o temeljnim uzrocima postojećih nedostataka. Debata je bila prilika za Priebea i stručnjake (kao i EU) da saslušaju građane i druge zainteresovane strane, njihove zabrinutosti i preporuke, te da se s tim u skladu izvještaj finalizira i objavi tokom decembra.

Debatu su zajednički finansirali i organizirali TAIEX i Evropska unija u BiH.

(FENA)