Na području TK u sistem zdravstvene zaštite uvedeno između 85 i 90 posto Roma

Prvi korak ka poboljšanju zdravlja Roma je njihovo uvođenje u sistem zdravstvene zaštite. Zbog toga je Vladi Tuzlanskog kantona Udruženje uputilo obnovljenu inicijativu o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Tuzlanskog kantona

1067
Foto: Udruženje Euro Rom

Udruženje Roma „Euro Rom“ već  sedmu godinu za redom na području Tuzlanskog kantona realizuje projekat „Podizanje svijesti iz oblasti zaštite zdravlja romske populacije“, koga finanskijski podržava Zavod za Javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine sredstvima Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice

U okviru projekta od 2013. do 2019. godine, zdravstveno je osigurano 1136 osoba romske populacije. U toku VII faze, obezbjeđena su sredstva za sistematske preglede 50 djece, preventivni ginekološki pregledi za 160 žena i preventivne preglede za 50 muškaraca (ultrazuvuk abdomena,pregled prostate).

U toku realizacije aktivnosti na uvođenju romske nacionalne manjine u sistem zdravstvene zastite, možemo biti ponosni što smo u sistem zdravstvene zaštite uveli između 85 i 90 posto Roma sa područja Tuzlanskog kantona. Oni sada imaju zdravstveno osguranje, a nadamo se da ćemo najdalje za dvije godine to pravo obezbjediti za sve Rome sa područja Tuzlanskog kantona odnosno da će biti 100 posto zdravstveno osigurani izjavio je kordinator projekta Nedžad Jusić.

Foto: Udruženje “Euro Rom”

Aktivnost je usmjerena na unapređenje zdravstvene zaštite pripadnika romske nacionalne manjine sa ciljem da se olakša pristup zdrastvenoj zaštiti te radi na edukaciji i organizaciji preventivnih i sistematskih  pregleda.

Kroz realizaciju ovakvih projekata bitno je da se podigne svjest o značaju obavljanja preventivnih pregleda. Od ove godine uključili smo i muškarce gdje bez problema odlaze na pregled. Vrlo je značajno da jedan od problema je što se za ovakvu vrstu preventivnih pregleda čeka čak i do godinu dana, a udrženje je obezbjedilo sredstva da to traje par dana. Kroz svoje aktivnosti također pomažemo romskoj populaciji u prikupljanju dokumentacije za ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu kao i edukacije o zdravlju – izjavio je medijator Nihad Biberović.

Tokom pregleda dijagnosticirano je niz infekcija, mnogim ženama su otkriveni cin1 i cin2, tako da je tim ženama vrlo bitna podrška, jer je njihovo liječenje dugotrajno i potrebna im je dalja podška. Također, većini djece je dijagnosticirano oftamološki problemi, gdje roditelji ne mogu obezbjediti sredstva da pruže dalje liječenje djetetu i kupovinu naočala, te će udruženje kroz svoje aktivnosti pokušati riješiti i taj problem.

Smatram da su ovakakvi programi koji se odnose na romsku populaciju itekako potrebni u pogledu „zbližavanja“ zdravstvenih ustanova i romske populacije, a sve u cilju ranog otkrtivanja odredenih bolesti kod romske populacije i pravovremenog liječenja. Nazalost, mnoge bolesti se kasno otkriju tako da za posljedicu imaju loš ishod. Mogu da istaknem da je ovo jedan od vaznih segmenata za romsku populaciju, jer evo vidimo da se iz godine u godinu povećava svjest kod žena o značaju preventivnih pregleda tako da iz godinu u godinu od njih imamo sve više zahtjeva za preglede. Manjkavost ovog programa jeste u tome što nažalost ne možemo nakon tih pregleda nastaviti konkretnu pomoć romskim ženama za kupovinu lijekova, jer ta mogućnost nije previđena sa Akcionim planom koji je usvojen od Vijeća ministra BiH. S obzirom da je u planu donešenje novog zakona, sigurno ćemo instistirati da se u njemu uvede i ta mogućnost – izjavio je Jusić.

Prvi korak ka poboljšanju zdravlja Roma je njihovo uvođenje u sistem zdravstvene zaštite. Zbog toga je Vladi Tuzlanskog kantona Udruženje uputilo obnovljenu inicijativu o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Tuzlanskog kantona.

Foto: Udruženje “Euro Rom”

Na taj način bi se neosiguranim Romima i članovima njihovih porodica obezbijedio pristup zdravstvenoj zaštiti po povlaštenoj stopi. U općinama Lukavac i Živinice, Kalesiji i u Gradu Tuzla, već je uspostavljen model proširenog zdravstvenog osiguranja po povlaštenoj stopi te su korisnici koji su bili osigurani putem ličnog dobrovoljnog osiguranja koje je uplaćivalo udruženje Roma „Euro Rom“ njih 91, odjavljeno od ove godine, te to pravo mogu ostvariti putem opština. U Općinama gdje nisu usvojene procedure za osiguranje po povlaštenoj stopi Romi su osigurani putem ličnog dobrovoljnog osiguranja (Banović, Srebrenik, Gradačadac).

Aktivnosti se nastavljaju i mjescu novebru tako da svi zainteresovani za preglede se mogu obratiti u udruženje Roma“Euro Rom“Tuzla.

(portal-udar.net)