Na proizvodima domaćih proizvođača mogli bi se naći stikeri koji će promovisati ljudska prava

738

Grupa mladih ljudi okupljenih oko ideje da se što veći broj ljudi informiše o ljudskim pravima promovisala je projekat „#365zaljudskaprava“.

Zamisao je da se ostvari saradnja sa korporativnim sektorom kako bi se putem posebno dizajniranih stikera na proizvodima domaćih proizvođača uputile poruke o ljudskim pravima.

„Ljudska prava kod nas se uglavnom promovišu kroz akademsku zajednicu i kroz nevladin sektor, a naša zamisao je da kroz komercijalni put predstavimo ljudska prava tako što ćemo stikere stavljati na proizvode domaćih proizvođača“, kazao je član projektnog tima Benjamin Nurkić, dodavši kako su već uspostavili određenu saradnju sa nekoliko domaćh proizvođača koji su pristali na stavljanje stikera na svoje proizvode.

„Stikeri su zamišljeni tako da na njima stoji naš logo 365 koji predstavlja poruku da se o ljudskim pravima treba misliti svaki dan i da se ljudska prava trebaju štiti svakodnevno. Uz to na stikeru bi se nalazili citati koji nisu toliko formalni i koji su zamišljeni da privuku pažnju pojedinaca, a na drugim stikerima bili bi i citati koji su izvučeni iz međunarodnih konvencija o ljudskim pravima“, kazao je Nurkić.

Kako je navedeno, u  narednom periodu planiraju ukomponovati QR kodove na dizajne. Skreniranjem ovih kodova biti će moguće posjetiti web stranicu na kojoj će građani pronaći više informacija o sastavu samog dizajna.

“Često se smatra da je jedno društvo prezasićeno kampanjama dizanja svijesti o raznim gorućim pitanjima, ali, moramo istaći da dokle god postoji jedna osoba kojoj je neko pravo na bilo koji način uskraćeno, moramo djelovati kroz informisanje, edukaciju i skretanje pažnje na taj slučaj kako bismo na kraju osigurali da svi članovi našeg društva uživaju ista prava i jednake slobode” istakla je Melina Kalem, članica projektnog tima.

Benjamin Nurkić, i Melina Kalem
Benjamin Nurkić, i Melina Kalem

Kreatori projekta istakli su kako će realizacija prije svega zavisiti od zainteresovanosti privrednih subjekata.

Benjamin Nurkić, Kanita Buljubašić i Melina Kalem,učesnici Humanity in Action Summer Fellowship 2021 programa, kreatori su projekta #365zaljudska prava.

Projekat su podržale organizacije Humanity in Action Bosne i Hercegovina i National Endowment for Democracy.