Na Regionalnoj PRONI omladinskoj konferenciji mladi iz pet omladinskih klubova

Na konferenciji su bila 24 učesnika iz pet omladinskih klubova Bihać, Cazin, Prijedor, Banja Luka i Bosanski Petrovac koji su također radili na prepoznavanju svojih mogućih inicijativa za neki aktivniji angažman mladih ljudi u mjesnim zajednicama u općinama iz kojih dolaze

476

Prva regionalna omladinska konferencija koju organizuje Centar za omladinski razvoj PRONI u sklopu projekta YouVolution 2.0 danas je u Prijedoru okupila mlade iz pet omladinskih klubova koje vodi PRONI Centar u regiji Bosanska krajina.

Mladi ljudi, omladinski radnici, volonteri i članovi imali su priliku da vide i razgovaraju o primjeru dobre prakse omladinskog aktivizma u  Mjesnoj zajednici Orahovica kod Zenice gdje su mladi uspjeli da naprave promjenu i obezbjede prostor za druženje, nove multimedijalne, edukativne i zabavne sadržaje u prostorijama društvenog doma mjesne zajednice. Također, uspjeli su da uđu u Savjet MZ sa svoja četiri predstavnika – rekao je za Fenu generalni menadžer Centra za omladinski razvoj PRONI Jasmin Jašarević.

Mladi iz ruralnih sredina, istaknuto je na konferenciji, suočavaju se s problemom prijevoza, odnosno malog broja autobuskih linija i termina polazaka, a posebno u kasnijim satima ukoliko ima nekih vannastavnih aktivnosti i događaja u gradu.

Na konferenciji su bila 24 učesnika iz pet omladinskih klubova Bihać, Cazin, Prijedor, Banja Luka i Bosanski Petrovac koji su također radili na prepoznavanju svojih mogućih inicijativa za neki aktivniji angažman mladih ljudi u mjesnim zajednicama u općinama iz kojih dolaze.

Općina Bosanski Petrovac dodjelila je Srebrenu plaketu PRONI Centru za omladinski razvoj za podršku omladinskom aktivizmu i osnivanju omladinskog kluba u toj općini, a priznanje je Jašareviću uručeno tokom današnje konferencije.

PRONI Omladinski klub u Prijedoru, domaćin konferencije, djeluje nekoliko mjeseci i u saradnji sa Omladinskim vijećem već su pokrenuli nekoliko aktivnosti među kojima su Noć filma, radionice slikanja i  Strip art radionica, a pripremaju i nove sadržaje.

Mladi ljudi dolaze i Prijedor je jedan od najaktivnijih PRONI omladinskih klubova, a sve informacije o njihovim projektima i aktivnostima, kao i svih 15 omladinskih klubova s kojima PRONI sarađuje dnevno se ažuriraju na web stranici omladinski klubovi.ba – naveo je Jašarević.

Naredne PRONI omladinske konferencije planirane su u Trebinju 18. juna, te u Sarajevu 25.juna.

Projekat YouVolution 2.0 realizuje se zahvaljujući podršci programa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI), koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

(FENA)