Načelnik Muzur: Niz aktivnosti za humanije uslove za život romskih porodica

Na sastanku je rečeno da će se u narednom periodu razmotriti mogućnosti i programi za posredovanje u zapošljavanju i stambenom zbrinjavanju osoba koje izlaze iz programa društvene brige kao i osoba iz nacionalnih manjina

671

Načelnik Općine Ilidža Nermin Muzur i rukovodstvo Općinskog vijeća Ilidža, predsjedavajući Tarik Stambolić i dopredsjedavajući Samir Avdić i Redžo Lemezan, održali su sastanak sa direktorom JU Domova zdravlja KS, Abelom Baltićem, direktorom JU Kantonalnog centra za socijalni rad Mahirom Delićem i njegovim saradnicima te predstavnicima Centra za socijalni rad Ilidža. Sastanku je prisustvovao i vijećnik Selver Zečirević.

Razgovaralo se o aktuelnim temama iz oblasti zdravstva i socijalne brige te mogućnostima saradnje i pružanja podrške radu ovih ustanova.

Načelnik Muzur najavio je realizaciju projekta energijske efikasnosti i utopljavanja Doma zdravlja na Ilidži što za rezultat ima unapređenje uslova za što bolje pružanje usluga građanima. Takođe, Općina Ilidža će u narednom periodu izvršiti nabavku sanitetskog vozila koje će se dati na raspolaganju Domu zdravlja na Ilidži, te će u narednoj godini planirati sufinansiranje specijalizacija ljekara iz oblasti porodične medicine.

„Želimo da unaprijedimo komunikaciju sa Centrom kada je riječ o razmjeni informacija o građanima u stanju socijalne potrebe. Takođe, provodimo i niz aktivnosti za stvaranje humanijih uslova za život romskih porodica sa područja općine te ćemo u narednom periodu razmotriti mogućnosti i programe za posredovanje u zapošljavanju i stambenom zbrinjavanju osoba koje izlaze iz programa društvene brige kao i osoba iz nacionalnih manjina“, istakao je načelnik Muzur.

Direktor Baltić istakao je da je najveći izazov JU Domova zdravlja KS nedostatak kadra, što za rezultat ima velike gužve i nedostatak porodičnih ljekara u lokalnim ambulantama.

Međutim, istakao je da će u narednom periodu interventno obezbijediti 4 ljekara porodične medicine za Dom zdravlja Ilidža, a u narednoj fazi će se angažovati još 3 ljekara za lokalne ambulante.

Takođe, uputio je zahtjev da Općina Ilidža pruži podršku u promociji dječije vakcinacije, jer samo cca 18% ilidžanske djece je vakcinisano protiv dječijih bolesti.