Nacionalnost važna i kod asfaltiranja ulica?

Veoma je neobično da se u oglasima za asfaltiranje ulica, ili nekim sličnim dokumentima i obavještenjima, navodi nacionalna ili rasna pripadnost ljudi koji u tom naselju žive

940
Foto: Ilustracija

Na portalu javnih nabavki nedavno je objavljeno obavještenje o nabavci za asfaltiranje dvije ulice u opštini Modriča. Ono što je neobično u ovom obavještenju jeste da se navodi da je predmet nabavke “asfaltiranje dvije ulice u dva romska naselja – Novosadska i Straževac”.

Naime, veoma je neobično da se u oglasima za asfaltiranje ulica, ili nekim sličnim dokumentima i obavještenjima, navodi nacionalna ili rasna pripadnost ljudi koji u tom naselju žive.

Ova informacija ni po čemu nije relevantna za izvođenje radova. Navođenje ovakvih odredbi tamo gdje nisu neophodne obično se smatra diskriminacijom ili uvredom za one o kojima se govori.

Komentar Opštine

Kako su kazali za Udar iz Opštine Modriča, konkretna nabavka radova pokrenuta je u cilju realizacije projekta „Unapređenje stambenih uslova u stambenim jedinicama u kojima žive Romi i izgradnja prateće komunalne infrastrukture u romskim naseljima na teritoriji opštine Modriča“ i Ugovora o saradnji zaključenog 05.10.2018. godine sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.

Ova nabavka se finansira iz namjenskih grant sredstava koja su, osim Opštini Modriča Odlukom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine dodijeljena i Brčko Distriktu BiH, Gradu Bijeljina, Gradu Goražde, opštinama Lopare, Gradiška, Kakanj, Stolac, Sapna, Fojnica, Zavidovići, Busovača i Kalesija – kazala nam je Nada Milojević, iz stručne službe načelnika Opštine.

Prema njenim riječima, naglašavanje nacionalne ili rasne pripadnosti stanovnika sa područja opštine kojima se određenim projektom u njihovoj mjesnoj zajednici ili naselju rješavaju problemi iz oblasti stambene ili komunalne infrastrukture, Opština Modriča ne smatra relevantnom u postupcima javnih nabavki radova, usluga ili roba.

Međutim, kao korisnik namjenskih grant sredstava dužni smo primjenjivati procedure i aktivnosti prema projektnom prijedlogu i smjernicama definisanim Odlukom Vijeća ministara BiH i odredbama Ugovora o saradnji zaključenog 05.10.2018. godine sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine – naglasila je Milojević.

Modriča nije izuzetak

Činjenica je da oglas koji je objavila opština Modriča nije izuzetak, već se može naći još takvih primjera nepotrebnog navođenja nacionalnosti stanovništva.

Tako je naprimjer Općina Kalesija u martu ove godine objavila obavještenje o javnoj nabavci koje glasi “Asfaltiranje ulice u romskom naselju Olanovica u dužini od 200 m”.

Sasvim je jasno da je ovdje bilo dovoljno navesti one informacije koje su bitne za izvođača radova, odnosno tehničke specifikacije. Činjenica da Romi žive u ovom naselju za firmu koja će asfaltirati ulicu ni po čemu ne bi trebala biti bitna.

Opština Lopare krajem prošle godine objavila je obavještenje koje glasi “Nabavka radova na asfaltiranju lokalnog puta u dijelu romskog naselja u Mjesnoj zajednici Lipovače, opština Lopare”.

Općina Visoko je krajem prošle godine objavila obavještenje o nabavci, a naziv ugovora glasi “Izgradnja i unapređenje komunalne infrastrukture u Romskom naselju Ljetovik”.

(portal-udar.net)